cách xem lại chứng từ của những năm hạch toán trước

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Mình mới làm kế toán HCSN, mình muốn xem lại chứng từ của những năm hạch toán trước đó xem như nào ạ ?
Thưa chị, để xem lại chứng từ năm trước thì:
TH1: Đơn vị đã tách dữ liệu từng năm thì mở lại tên dữ liệu của năm trước để xem
TH2: Đơn vị chưa tách dữ liệu thì bên mình lọc lại thời gian tìm kiếm trên danh sách chứng từ để xem ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top