CÁCH LÀM THÔNG BÁO SAI SÓT SAI ĐỊA CHỈ GỬI CƠ QUAN THUẾ

Chào anh/chị, bên em đang sử dụng meinvoice bản web, xuất hóa đơn bị sai địa chỉ cho khách hàng,theo nghị định 123 thì "Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế."
Bên em đã lập thông báo sai sót nhưng chỗ nội dung sai sót chỉ ghi là sai địa chỉ, mà không hiện thông tin về địa chỉ cũ cũng như địa chỉ mới sau khi chỉnh sửa như hình hướng dẫn. Nhờ anh/chị xem giúp em cách để làm như trong hình ạ. Em cảm ơn!
saidiachi.PNG
 
Top