Cách định khoản

Trangkute

New Member
Mình làm công ty nội thất, nhân viên bên mình vừa ứng tiền để thanh toán tiền mua NVL cho công trình A và có phát sinh chi phí vận chuyển. Bây giờ định khoản tiền vận chuyển đó cho côg trình A bằng tiền tạm ứng như thế nào? Ai biết chỉ giúp mình với.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

DIEU NGUYENTHI AI

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ thưa anh/chị, khi anh/chị tạm ứng thì hạch toán N141/C111 hoặc 112, khi khi mua NVL hoặc thanh toán các khoản chi cho công trình bằng tiền tạm ứng này, anh/chị hạch toán N154 (TT133),621 (TT200)/C141 ạ.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top