Các vấn đề về nợ tối đa

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Phạm Thị Thu

New Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Vấn đề:
Các vấn đề về nợ tối đa


Giải pháp:
Biểu hiện 1: Muốn khai báo trên phần mềm mức nợ tối đa của một đối tượng (khách hàng, hoặc nhà cung cấp), để khi xuất hóa đơn, hoặc khi nhập hàng mà vượt mức Nợ tối đa thì phần mềm sẽ thông báo.
Giải pháp:Số nợ tối đa là số tiền tối đa khách hàng được nợ
Vào danh mục/khách hàng, nhà cung cấp/ Bấm vào đối tượng cần khai báo/khai báo số nợ tối đa trong ô “số nợ tối đa”.
Biểu hiện 2:
khai báo hóa đơn bán hàng, PM báo vượt ngưỡng Nợ tối đa, đã bấm “yes” rồi nhưng phần mềm vẫn không ghi sổ
Nguyên nhân:
Vì người dùng đang tích chọn “cất và không ghi sổ” trong phần cảnh báo vượt ngưỡng tối đa.
Giải pháp:
Vào hệ thống/tùy chọn/tùy chọn chung tích bỏ ô “Cất và không ghi sổ ” trong phần cảnh báo vượt ngưỡng nợ tối đa/Bấm áp dụng/Đồng ý.
(Lưu ý : sự khác biệt khi tích chọn vào ô “Cất và không ghi sổ”, bình thường nếu không tích vào ô này, thì câu cảnh báo sẽ kèm theo câu hỏi “Bạn có muốn ghi sổ hay không?”, còn nếu đã tích chọn vào ô đó, thì không có câu hỏi này)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top