Các trường hợp lỗi khi mở phần mềm CUKCUK

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
1. Đơn vị sau khi cài đặt xong bị lỗi như ảnh, Anh/chị vui lòng tham khảo theo hướng dẫn tại đây
2. Đơn vị sau khi cài đặt xong mở phần mềm báo lỗi Net Framework Initializaion Error, Anh/chị vui lòng tham khảo theo hướng dẫn tại đây3. Đơn vị sau khi cài đặt xong và làm việc bình thường, hôm sau mở phần mềm làm việc thì bị lỗi Không kết nối được đến máy chủ <\MISACUKCUKVN>, Anh/chị vui lòng tham khảo theo hướng dẫn tại đây
Nếu khởi động SQL báo lỗi Anh/chị tham khảo hướng dẫn tại đây.

upload_2018-5-30_13-57-5.png
 
Sửa lần cuối:

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
4. Đơn vị mở phần mềm làm việc bị lỗi như ảnh.

upload_2018-7-5_9-57-17.png


Anh/chị vui lòng tham khảo hướng dẫn các bước sau:

1.Gỡ phần mềm đi

2. Khởi động lại máy

3.Download lại bộ cài phần mềm

4.Giải nén bộ cài

5.Cài đặt sang thư mục khác

6. Kiểm tra lại phần mềm
 
Top