reset

  1. P

    Reset mật khẩu admin MISA 2022 R15

    Gửi anh chị MISA, Mình hiện giờ mắc phải tình trạng không thể reset mật khẩu tài khoản admin trên Misa 2022 R15. Bạn supporter nào có thể hỗ trợ mình reset giúp mình. Cám ơn.
  2. M

    Reset lại chương trình

    Mình muốn reset lại chương trình của MisaEshop (xóa bỏ tất cả các cài đặt cũ) các bước thực hiện như thế nào? Nhờ Quý vị hướng dẫn giùm. Xin Cảm ơn!
Top