Kết quả tìm kiếm

  1. T

    bạn ơi cho mình hỏi, nhập chi phí tiền thuê nhà không có hóa đơn thì nhập vào mục nào của PM...

    bạn ơi cho mình hỏi, nhập chi phí tiền thuê nhà không có hóa đơn thì nhập vào mục nào của PM Misa 2017. Cảm ơn bạn.
  2. T

    mình dùng PM Misa 2017, bạn cho mình hỏi mình muốn nhập chi phí thuê nhà mà không có hóa đơn thì...

    mình dùng PM Misa 2017, bạn cho mình hỏi mình muốn nhập chi phí thuê nhà mà không có hóa đơn thì mình vào phần nào để nhập. Cảm ơn bạn.
Top