Kết quả tìm kiếm

 1. Nguyễn Thuận

  Hướng dẫn các nghiệp vụ chuyển số dư của nguồn phí lệ phí năm 2017 sang đầu năm 2018

  Vấn đề: Hướng dẫn các nghiệp vụ chuyển số dư của nguồn phí lệ phí năm 2017 sang đầu năm 2018 Trường hợp 1: Đối với phần đã chi năm 2017 và chờ quyết toán năm 2018 (số dư cũ ở 511, 6611) thì theo dõi như thế nào ở năm 2018 khi nhận được thông báo duyệt quyết toán? Hướng dẫn: Phần này sẽ theo...
 2. Nguyễn Thuận

  Thuê tài chính

  Thưa anh/chị, Anh/chị vui lòng xem hướng dẫn phần cho thuê tài chính Tại đây Chúc anh/chị thực hiện thành công!
 3. Nguyễn Thuận

  hạch toán chi tiết sau khi quyết toán thuế TNDN, TNCN

  Chào anh/chị, 1. Hạch toán xử phạt hành chính, anh/chị thực hiện theo các bước sau: - Bước 1: Khi nhận được thông báo về việc xử phạt: Vào phân hệ Tổng hợp/ chứng từ NVK, hạch toán Nợ TK 811 /Có TK 3339 - Bước 2: Khi nộp tiền phạt, anh/chị vào phân hệ Quỹ/ chi tiền, hạch toán Nợ TK...
 4. Nguyễn Thuận

  Hướng dẫn in Sổ cái, sổ chi tiết tài khoản theo Mục lục ngân sách để nộp cấp trên.

  Vấn đề 1: Hướng dẫn in S31-H: Sổ chi tiết tài khoản theo nguồn, chương, khoản Hướng dẫn: Từ phiên bản R13, phần mềm bổ sung mẫu S31-H: Sổ chi tiết tài khoản, cho phép nhóm theo mã thống kê. Chi tiết thay đổi: •Để in báo cáo, anh/chị vào Báo cáo\Sổ kế toán\S31-H: Sổ chi tiết tài khoản, anh/chị...
 5. Nguyễn Thuận

  Hướng dẫn khắc phục lỗi "Không thể tiếp tục chuyển đổi do dữ liệu có mở thêm tài khoản..."

  Vấn đề: Hướng dẫn khắc phục lỗi "Không thể tiếp tục chuyển đổi do dữ liệu có mở thêm tài khoản..." khi chuyển đổi từ phần mềm cũ (MISA Mimosa.NET 2014, MISA Mimosa.NET 2017) lên phần mềm mới (MISA Mimosa.NET 2019) Nguyên nhân: Do phần mềm cũ đang tạo tiết khoản con không nằm trong hệ thống...
 6. Nguyễn Thuận

  Hướng dẫn một số vấn đề thường gặp ở Báo cáo B01/BCQT

  1. Hướng dẫn, kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B01/BCQT- Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động Phần I: Nguồn Ngân sách nhà nước (*) Trường hợp nếu không cập nhật được hạch toán đồng thời anh/chị xem hướng dẫn tại đây Phần II: Nguồn phí được khấu trừ để lại oĐối chiếu các chỉ tiêu trên...
 7. Nguyễn Thuận

  Hướng dẫn xem báo cáo chi tiết theo đối tượng

  Vấn đề 1: Hướng dẫn xem báo cáo chi tiết theo đối tượng phải thu áp dụng cho các tài khoản như: 131, 136, 138 Hướng dẫn: Vào Báo cáo/ Bán hàng/ Sổ chi tiết công nợ phải thu/ Tại dòng Tài khoản: chọn tài khoản cần xem/ và chọn đối tượng cần xem Vấn đề 2: Hướng dẫn xem báo cáo chi tiết theo...
 8. Nguyễn Thuận

  [PHIM] Hướng dẫn nhập khẩu số dư đã quyết toán của năm trước vào số dư đầu kỳ của năm nay

  Vấn đề : Đầu năm tài chính số dư của dữ liệu đã được tách trước đây không đúng với số dư của dữ liệu chuẩn đã nộp báo cáo. Xem thêm các bước thực hiện Tại đây
 9. Nguyễn Thuận

  Hướng dẫn các chỉ tiêu lấy lên của mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT349) (TT08)

  Vấn đề: Hướng dẫn các chỉ tiêu lấy lên của mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT349) (TT08) Hướng dẫn: Để in được mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu từ (TT349) (TT08), anh/chị vào Kho bạc/ Lập bảng kê/ Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán (trừ "bảng kê thanh toán ghi thu - ghi chi" Kết...
 10. Nguyễn Thuận

  Hướng dẫn tùy chỉnh một số chỉ tiêu khi in mẫu C2-02: Giấy rút dự toán ngân sách

  Vấn đề 1: Muốn In thông tin người nhận tiền, anh/chị xem hướng dẫn video sau: Vấn đề 2: Muốn bỏ trống 2 dòng, 3 dòng.... dưới nội dung chi tiết như hình Hướng dẫn: Anh/chị khi in chứng từ C2-02 phần mềm hiển thị lên tham số báo cáo/ qua Tab 3. Cách hiển thị/ tại dòng "số dòng trống tại...
 11. Nguyễn Thuận

  Hướng dẫn khắc phục lỗi in mẫu C2-02 "Báo cáo không có số liệu" hoặc số liệu không đúng

  Vấn đề: Hướng dẫn khắc phục lỗi in mẫu C2-02a: Giấy rút dự toán ngân sách báo "Báo cáo không có số liệu" hoặc không đúng với số liệu trên chứng từ nhập Nguyên nhân 1: Do thiếu bút toán hạch toán đồng thời Có 008 Giải pháp: Trên chứng từ nhấn bỏ ghi/sửa/tích "Cập nhật hạch toán đồng thời"/Cất...
 12. Nguyễn Thuận

  Hướng dẫn kiểm tra S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần III)

  Vấn đề: Hướng dẫn kiểm tra S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần III) Hướng dẫn: Để in báo cáo, vào Báo cáo/ Hướng dẫn kiểm tra S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần III) - Cột 1_ Số tạm ứng = Số phát sinh rút tạm ứng năm trước + năm nay + khoản nộp...
 13. Nguyễn Thuận

  Hướng dẫn kiểm tra S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần II)

  Vấn đề: Hướng dẫn kiểm tra S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần II) Hướng dẫn: Để in báo cáo, vào Báo cáo/ Hướng dẫn kiểm tra S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần II) - Cột 1_ Số đã cam kết chi: Là số đề nghị cam kết chi + Điều chỉnh cam kết chi tăng...
 14. Nguyễn Thuận

  Hướng dẫn kiểm tra S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần I)

  Vấn đề: Hướng dẫn kiểm tra S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần I) Hướng dẫn: Để in báo cáo, vào Báo cáo\Hướng dẫn kiểm tra S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần I) - Dòng 1_Dự toán năm trước chuyển sang: + Đối với Kinh phí tự chủ: Dư đầu kỳ Nợ...
 15. Nguyễn Thuận

  Hướng dẫn quy trình thanh toán lệnh chi

  Vấn đề: Hướng dẫn quy trình thanh toán lệnh chi Hướng dẫn 1: Nhận kinh phí bằng Lệnh chi tạm ứng 1. Nhận tạm ứng bằng lệnh chi tiền: + Vào Tiền gửi/ Thu tiền: N1121/3371, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nhận lệnh chi tạm ứng; + Cập nhật TK đồng thời: Nợ 01321, 01322: Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp...
 16. Nguyễn Thuận

  Hướng dẫn map báo cáo giữa phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 và MISA Mimosa.NET 2019

  Vấn đề: Hướng dẫn map báo cáo giữa phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 và MISA Mimosa.NET 2019
 17. Nguyễn Thuận

  Một số vấn đề thường gặp ở phân hệ thuế

  Vấn đề 1: Cách thao tác các nghiệp vụ trên phân hệ thuế Để thấy được phân hệ thuế trên phần mềm, anh/chị vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Nghiệp vụ/Tích chọn "Hạch toán thuế giá trị gia tăng"/ Đồng ý. - Lập bảng kê mua vào: https://goo.gl/5wG2tb - Lập bảng kê bán ra: https://goo.gl/6drZqD - Tờ khai...
 18. Nguyễn Thuận

  Hướng dẫn đối chiếu số liệu TSCĐ ở phần mềm QLTS.VN và MISA Mimosa.NET 2019

  Vấn đề: Hướng dẫn đối chiếu số liệu TSCĐ ở phần mềm QLTS.VN và MISA Mimosa.NET 2019 Hướng dẫn: Đối chiếu giữa Bảng cân đối số phát sinh trên Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 với Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ trên QLTS.VN Ngoài ra, đối chiếu số tổng của các TK 211, 214, 366 ở Bảng cân đối số...
 19. Nguyễn Thuận

  Một số vấn đề thường gặp ở phân hệ Lương (Phần 2)

  Thống kê vấn đề hay gặp: 1. Đơn vị khi tính lương, rút lương muốn được làm tròn đến hàng trăm 2. Muốn sửa lại mức lương cơ bản 3. Khách hàng lập bảng tổng hợp làm thêm thứ 7, CN nhưng khi lập bảng lương thì không hiển thị số liệu lương làm thêm Thứ 7,CN Vấn đề 1: Đơn vị khi tính lương, rút...
 20. Nguyễn Thuận

  Một số vấn đề thường gặp ở phân hệ Lương (Phần 1)

  Thống kê vấn đề hay gặp: 1. Cách thêm khoản lương mới cho cán bộ 2. Muốn thêm phần tăng ca trên bảng lương 3. Tại sao bảng lương của đơn vị không hiển thị số tiền thuế Thu nhập cá nhân? 4. Đơn vị sử dụng phân hệ để tính lương, có mong muốn trả lương cho cán bộ từ nhiều nguồn khác nhau, thì làm...
Top