Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Chuyển số dư

  mình cũng làm theo cách tạo data mới để lấy số dư đầu kỳ chuẩn, sau đó mình import toàn bộ số dư đầu kỳ này vào data dg làm việc. Mọi số dư đã khớp tuy nhiên rieng phần sổ theo doi CCDC thì mình ko thấy import sang. Ad hdan mình khắc phục với ;((
 2. T

  Thay đổi ngày bắt đầu năm tài chính

  Trường hợp dữ liệu từ 01/01/2023 đến 31/03/2023 mình ko tạo data mới mà vẫn h/toán chung trên data (01/01/22->31/12/22) thì có được ko bạn nhỉ
 3. T

  Thay đổi ngày bắt đầu năm tài chính

  Chào các bạn bên mình đang đổi kỳ kế toán cụ thể: - Năm 2022: kỳ kế toán của mình từ 1/1/22đến 31/12/22 - Sang năm 2023: tạo dữ liệu lấy số dư từ 2022 với kỳ kế toán từ: 01/01/2023 đến 31/03/2023 - Hết quý 1/23 bên mình sẽ chuyển kỳ kế toán từ: 01/04/2023đên 31/03/2024. Vậy lúc nãy mình có tạo...
 4. T

  Đổi kỳ kế toán

  Bên mình cũng đang đổi kỳ kế toán giống như bạn cụ thể: - Năm 2022: kỳ kế toán của mình từ 1/1/22đến 31/12/22 - Sang năm 2023: tạo dữ liệu lấy số dư từ 2022 với kỳ kế toán từ: 01/01/2023 đến 31/03/2023 - Hết quý 1/23 bên mình sẽ chuyển kỳ kế toán từ: 01/04/2023đên 31/03/2024. Vậy lúc nãy mình...
 5. T

  Tỷ giá xuất quỹ

  Bên mình không muốn sử dụng tỷ giá xuất quỹ trên Misa SME 2017 và sử dụng tỷ giá thực tế thì làm ntn ad nhỉ tks,
Top