Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Kê khai thuế qua mạng lỗi không đúng định dạng XSD

    Giúp sử lý lỗi này: Cảnh báo: T�? khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 64. - Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'SoCuoiNam'. One of '{"http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue":bctcDaKiemToan}' is expected. Xin cảm ơn
Top