Kết quả tìm kiếm

  1. Đ

    Chức năng: Bao gồm chứng từ chi nhánh phụ thuộc.

    Nhờ Misa hỗ trợ: Cách thiết lập để nhân viên mua hàng ở Công ty không xem được dữ liệu của nhân viên mua hàng ở Nhà máy (Nhà máy trực thuộc Công ty) Cảm ơn Misa.
Top