Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Làm sao để thấy được phân hệ ngân sách?

  Để hiển thị được phân hệ ngân sách thực hiện theo các bước sau: Vào Bàn làm việc Tích chọn vào mũi tên ở phía dưới thanh công cụ của màn hình Chọn ẩn hiện các phân hệ chọn hiển thị phân hệ Ngân sách. Hiển thị phân hệ Ngân sách. Trân trọng!
 2. T

  Làm sao để xuất báo cáo tài chính ra file xml

  1. Vào menu Báo cáo/Báo cáo tài chính, chọn xem mẫu B01-DN: Bảng cân đối kế toán hoặc B01-DN: Bảng cân đối kế toán tổng hợp. 2. Trên giao diện tham số, kế toán có thể tích chọn Lấy dữ liệu từ BCTC đã lập để xem báo cáo theo số liệu đã cất trước đó...
 3. T

  Làm sao để xem được sổ quỹ tiền mặt theo nhân viên?

  Tích chọn vào Bàn làm việc/ phân hệ Thủ Quỹ/ tại tab sổ quỹ tiền mặt Tích Chọn tham số/ chọn khoảng thời gian cần xem. Sau đó vào tab mẫu/ quản lý mẫu/ sửa, tìm đến dòng nhân viên/ chọn hiển thị và cất/ áp dụng. Sau đó lọc xem báo cáo theo nhân viên. Lưu ý: để chứng từ lên được báo...
 4. T

  làm sao để xuất khẩu được các chứng từ Đề nghị nhập xuất kho này ?

  1. Vào Bàn làm việc/ Phân hệ Thủ Kho /Tab đề nghị nhập, xuất kho, chọn đề nghị nhập, xuất kho trên hình danh sách. 2.Chọn kỳ và lấy dữ liệu/ nhấn chọn xuất khẩu trên màn hình và xuất khẩu. Trân trọng !
 5. T

  Làm sao để xóa và sửa biên bản kiểm kê?

  Chọn vào Bàn làm Việc/ phân hệ Quỹ/ Tại tab kiểm kê Mở từng chứng từ phát sinh, nhấn Xóa hoặc sửa. Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này BẤM VÀO ĐÂY
 6. T

  Làm sao in được sổ tiền mặt hiển thị cột thứ tự trên báo cáo?

  Chọn vào Bàn làm việc/ Phân hệ Thủ Quỹ/ Sổ quỹ tiền mặt Tích chọn vào In/ chọn Tùy Chỉnh in. Tích chọn vào hiển thị cột số thứ tự lên báo cáo và đồng ý. Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này BẤM VÀO ĐÂY
 7. T

  Làm sao để xem được sổ quỹ tiền mặt theo nhân viên?

  Chọn vào Bàn làm việc/ phân hệ Thủ Quỹ/ tại tab sổ Quỹ tiền mặt Tích Chọn tham số/ chọn khoảng thời gian cần xem. Sau đó vào tab mẫu/ quản lý mẫu/ sửa, tìm đến dòng nhân viên/ chọn hiển thị và cất/ áp dụng. Sau đó lọc xem báo cáo theo nhân viên. Nếu có vướng mắc trong quá trình sử...
 8. T

  Làm sao xem được sổ quỷ tiền mặt chứng từ đó thuộc chi nhánh nào?

  Vào Bàn làm việc/ Phân hệ Thủ Quỹ /Tab đề nghị thu, chi Chọn Đề nghị thu, chi trên màn hình danh sách/ Chi Nhánh. Trường hợp chưa thấy Cột Chi Nhánh, tích chuột phải vào bất kì cột trên màn hình ví dụ như cột số chứng từ. Sau đó tích vào ô sửa mẫu/ tích chọn hiển thị cột chi...
 9. T

  Làm sao để xuất khẩu được các chứng từ đề nghi thu, chi này ?

  1. Vào Bàn làm việc/ Phân hệ Thủ Quỹ /Tab đề nghị thu, chọn đề nghị thu, chi trên hình danh sách. 2. Chọn kỳ và lấy dữ liệu/ nhấn chọn xuất khẩu trên màn hình và xuất khẩu. Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này BẤM VÀO ĐÂY
Top