Kết quả tìm kiếm

  1. G

    Mua bản quyền phần mềm MISA 2019 mà máy trạm khi in ra vẫn ghi là phiên bản dùng thử?

    Chào các tư vấn viên! Bên mình mới mua bản quyền phần mềm Misa mimosa 2019; và có 2 máy kết nối phần mềm. Có một máy chủ và một máy trạm. Nhưng tại sao bên máy trạm khi in mẫu giấy rút dự toán vẫn bị hiện dòng chữ mờ trên giấy rút là : Phiên bản dùng thử. Khi máy chủ lại không bị? Chỉ cho tôi...
Top