Kết quả tìm kiếm

  1. NguyenTu

    Thắc mắc để mua phần mềm Misa

    Misa có các phần mềm nào phục vụ cho nhu cầu quản trị của Ban giám đốc không? Và gồm có các báo cáo quản trị nào trong phần mềm đó? Tiện ích của phần mềm như thế nào xin tư vấn ạ.
  2. NguyenTu

    Thắc mắc Tài khoản kế toán

    Phần mềm Misa cho phép lập tối đa bao nhiêu tài khoản cấp con vậy ạ?
Top