Kết quả tìm kiếm

  1. Hoang Lan Anh Misa

    TK6111

    Misa có thể giúp mình chi tiết hơn được không. Tiền công tác phí cụ thể là tiền phụ cấp lưu trú 200.000đ/người đưa vào tk nào; tiền khoán phòng nghỉ; tiền ngủ trả trực tiếp cho cá nhân mang hóa đơn về thanh toán; tiền khoán công tác phí theo tháng 500.000đ/người hạch toán vào tk nào.
  2. Hoang Lan Anh Misa

    Cho mình hỏi chút trong bài trước bạn có nói công tác phí bằng tiền cho vào 61118, mình hỏi cụ...

    Cho mình hỏi chút trong bài trước bạn có nói công tác phí bằng tiền cho vào 61118, mình hỏi cụ thể nếu là khoán công tác phí 200.000đ/1 ngày cho vào tk nào, khoán tiền ngủ cho vào TK nào, trường hợp cá nhân đưa hóa đơn phòng ngủ về thanh toán cho cá nhân do cá nhân đã trả bằng tiền mặt rồi...
Top