Kết quả tìm kiếm

  1. KimLongPhat

    Cập nhật Tên VTHH trên các chứng từ đã phát sinh

    Tôi muốn cập nhật Tên VTHH trên các chứng từ đã phát sinh thì phải làm sao? Tôi không muốn vào sửa từng chứng từ vì mỗi chứng từ đều có tham chiếu, khi sửa phải xoá các tham chiếu này. Nếu vậy tôi lại phải nhập liệu lại từ đầu
Top