Kết quả tìm kiếm

 1. C

  Giảm chỉ tiêu 32

  Tờ khai GTGT quý 1 em muốn giảm chỉ tiêu 32 xuống, Vậy mình có các cách hạch toán nào (không giảm thuế ở chỉ tiêu 33) Phân hệ bán hàng em hạch toán: N131/5111, 33311 Em có làm NVK mà chưa được
 2. C

  Ghi nhận doanh thu năm trước

  Tháng 2/2021 em có xuất hóa đơn 1,1 tỷ ghi nhận doanh thu cho năm 2020. Quý 1/2021 em kê khai thuế như thế nào? Phần Doanh thu em hạch toán trên dữ liệu 2021 như thế nào?
 3. C

  Báo cáo thu NSNN huyện giao

  Em cần 1 mẫu báo cáo thu NSNN huyện giao, tương tự mẫu 08 TT344
 4. C

  Kết dư ngân sách

  Mình muốn tìm chi tiết kết dư ngân sách. Có các cách nào vậy
 5. C

  Phân tích rũi ro báo cáo tài chính

  Cơ quan thuế hiện nay đã ứng dụng đánh giá rũi ro báo cáo tài chính trên phần mềm của cơ quan thuế để xác định mức độ rũi ro của doanh nghiệp trên báo cáo. Misa nên nghiên cứu thêm tính năng đánh giá rũi ro tương tự như cơ quan thuế trên phần mềm để biết tiêu chí nào rũi ro cho doanh nghiệp điều...
 6. C

  Thêm trường mở rộng: đối tượng Nợ Có

 7. C

  Đánh giá rũi ro về thuế

  Hiện nay cơ quan thuế có ứng dụng đánh giá rũi ro về thuế, misa nên tích hợp các tiêu chí của cơ quan thuế vào phần mềm để DN biết những chỉ tiêu nào rũi ro nhé
 8. C

  MÃ SỐ 03 CÁC KHOẢN PHẢI THU

  MÃ SỐ 03 CÁC KHOẢN PHẢI THU: - Các khoản phải thu- Mã số 03 Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu của xã, bao gồm: tạm ứng, trả trước cho người bán và phải thu khác. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của các TK 311 “Các khoản phải thu” và số dư Nợ của TK...
 9. C

  Tổng tiền thanh toán

  Tổng tiền thanh toán của "bảng kê hóa đơn đã sử dụng" với "bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng" lệch 1 đồng (cụ thể là 1 đồng tiền thuế).
 10. C

  Gửi BCTC Tổng kế toán báo sai mã

  Từ phầm mềm misa mình xuất ra mẫu nào, có thao tác gì thêm không, sao báo sai mã
 11. C

  Thông báo tờ khai có chênh lệch với sổ cái

  Đây là chứng từ nộp thuế nên không có chênh lệch. Vậy mình làm sao để PM đừng báo cho những trường hợp này
 12. C

  Bản web đơn giá bị tuột dòng làm sao đây

 13. C

  CÔNG THỨC CHI

  Mình muốn xuất khẩu mẫu chỉ tiêu chi đã lập công thức, phục vụ nhập khẩu vào dữ liệu khác có được không
 14. C

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH không cân

  Báo cáo tài chính không cân Tổng Tài sản lớn hơn tổng nguồn vốn
 15. C

  Làm sao in được mẫu 12 tt344

 16. C

  Tải hóa đơn

  Em dùng bản web năm 2020 em xuất 500 số hóa đơn. Vậy em muốn tải 1 lần 500 số hóa đơn file DPF về máy tính. Vậy làm sao
 17. C

  Báo cáo tài chính Mẫu B01-X chỉ tiêu nợ phải trả

  Báo cáo tài chính Mẫu B01-X lấy số liệu như thế nào chỉ tiêu nợ phải trả so với bảng cân đối tài khoản
 18. C

  Các khoản phải thu

  Trong BCTC mẫu B01-X các khoản phải thu thể hiện là tạm ứng sao không thể hiện là các khoản thu khác, vậy khi nào hạch toán các khoản thu khác
Top