Kết quả tìm kiếm

 1. M

  Sổ quản trị và sổ tài chính Misa

  trước mình dung misa 2019 đã khóa sổ năm 2018. update lên misa 2020 muốn sửa lại dữ lieu 2018 mà không bỏ khóa sổ đc. Lỗi này bị sao vậy ạ? Tks!
 2. M

  Sổ quản trị và sổ tài chính Misa

  Khi sử dung 2 sổ tài chính và quản trị thì danh mục đối tượng và danh mục hàng hóa, đơn hàng, lệnh sản xuất sẽ chung nhau đúng ko ạ? Nếu muốn tách riêng từng sổ thì làm thế nào ạ? Mong chỉ giúp. Tks!
 3. M

  Hỏi về trường trộn "mã quy cách 1" MISA SME 2017

  Mình xin gửi file mẫu. Mình muốn them cột "số đơn đặt hang" cột bôi màu. Trân trọng cảm ơn!
 4. M

  Hỏi về trường trộn "mã quy cách 1" MISA SME 2017

  Anh/chị cho em hỏi trong báo cáo chi tiết phải thu của khách hang theo mặt hang, muốn them cột đơn đặt hang nhưng trong trường trộn không có phần đơn đặt hang đó. Vậy làm cách nào để them cột này dc ạ? Vì bên mình bán hang theo đơn đặt hang nên mong anh/chị hướng dẫn. Trân trọng cảm ơn!
 5. M

  Định dạng số ngăn sách hàng thập phân

  Vì khi quy đổi đơn vị tính, hệ số rất nhỏ, nếu chỉ để 4 số thập phân như vậy khi tính toán sẽ chênh lệch. Ví dụ như mình xuất giấy I300 (58 x 109cm), khi quy tờ ra Kg: hệ số bằng 0.3*0.58*1.09=0.18966*10.000 tờ=1.896.6Kg. Nếu để hệ số 4 số tức 0.1897*10.000 tờ = 1897kg. Lệch 0.4Kg *...
 6. M

  Định dạng số ngăn sách hàng thập phân

  Mình muốn có 5-7 số sau số thập phân phần hệ số, tỷ lệ. Misa đang giới hạn 4 sô. Giúp mình với.
Top