Kết quả tìm kiếm

 1. Thuận Nguyễn

  Tách dữ liệu kế toán riêng từng năm

  Thưa chị, Tách dữ liệu kế toán là 1 thao tác tạo ra 1 dữ liệu mới từ năm trước tách biệt với dữ liệu cũ Nên chị muốn năm 2018 không có dữ liệu của năm 2019. Thì chỉ có cách tự xóa thủ công ở năm 2019 nhé! - Bước 1: Vào Tiện ích/ Ghi sổ bỏ ghi theo lô/ chọn năm 2019 để bỏ ghi toàn bộ năm 2019 -...
 2. Thuận Nguyễn

  Sửa mẫu hóa đơn trang 1 còn trống nhưng bị rớt sang trang 2

  Bước 7: Tích chuột vào GroupFooterBand1/ nhấn vào biểu tượng tia sét/ tích vào công thức tại dòng Before Print/ paste các thông tin đã copy từ bước 4 sang. Bước 8: Tích chuột vào GroupFooterBand1/ Tại dòng Can Shink chọn True, Print at Bottom chọn True Bước 9: Xóa grpSigner Bước 10: Tại...
 3. Thuận Nguyễn

  Sửa mẫu hóa đơn trang 1 còn trống nhưng bị rớt sang trang 2

  Vấn đề: Mẫu hóa đơn trang 1 còn trống nhưng bị rớt sang trang 2 Đối với khách hàng khởi tạo mẫu từ bản meInvoice- desktop R9 trở đi hoặc bản tích hợp MISA SME.NET 2019 từ R9 trở đi đã khắc phục được lỗi này. Riêng đối với các khách hàng đã khởi tạo ở các bản cũ trước bản R9 này thì phải sửa mẫu...
 4. Thuận Nguyễn

  Các lưu ý phát hành hóa đơn điện tử khi CKS gần hết hạn hoặc trước khi gia hạn CKS

  Tài liệu có những nội dung sau: Mục 1: Các lưu ý phát hành hóa đơn khi CKS gần hết hạn hoặc trước khi gia hạn Mục 2: Ảnh hưởng của việc phát hành được hóa đơn sau khi gia hạn ---------------------------------------------------------------------- 1/ Các lưu ý phát hành hóa đơn khi CKS gần hết...
 5. Thuận Nguyễn

  Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa và hướng dẫn sửa mẫu đặc thù sản phẩm HĐĐT

  18/ Mẫu hóa đơn GTGT điện tử A4 ngang: có thêm cột Số lô, Hạn dùng, đơn giá sau thuế, %CK, cột % Thuế Đối với MeInvoice.vn tích hợp (SME v.v...) Link tải mẫu Tại đây B1: Thêm cột số lô, hạn dùng B2: Bổ sung công thức như sau: Số lô: {VOUCHER_DATA.LotNo} HSD: {IIF(VOUCHER_DATA.ExpiryDate...
 6. Thuận Nguyễn

  Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa và hướng dẫn sửa mẫu đặc thù sản phẩm HĐĐT

  17/ Mẫu Hóa đơn GTGT có cột Số lô, hạn dùng Đối với MeInvoice.vn tích hợp (SME v.v...) Link tải mẫu Tại đây B1: Thêm cột số lô, hạn dùng B2: Bổ sung công thức như sau: Số lô: {VOUCHER_DATA.LotNo} HSD: {IIF(VOUCHER_DATA.ExpiryDate = "01/01/0001","",VOUCHER_DATA.ExpiryDate)} Đối với...
 7. Thuận Nguyễn

  Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa và hướng dẫn sửa mẫu đặc thù sản phẩm HĐĐT

  16/ Mẫu hóa đơn GTGT điện tử khổ A5, có thêm dòng Phí Khác ở mục Tổng tiền Link tải mẫu Tại đây Cách sửa mẫu: B1: Vào Danh mục/ Vật tư hàng hóa/ Thêm mã VTHH là "PHIKHAC" tính chất là Dịch vụ hoặc diễn giải B2: Vào sửa mẫu/ Properties/ Chọn grpHeaderVOUCHER_DATA/ Begin Render điền công thức...
 8. Thuận Nguyễn

  Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa và hướng dẫn sửa mẫu đặc thù sản phẩm HĐĐT

  11/ Sửa màu chữ thông tin hoá đơn điều chỉnh, hoá đơn xoá bỏ (như hình dưới đây) Link tải mẫu Tại đây Cách sửa mẫu: Thêm một group header cho thông tin hóa đơn thay thế, đặt tên group là grbAdjustmentType (trên mẫu chị đính kèm đã có thì không cần thêm) Tại Begin Render của group này sửa...
 9. Thuận Nguyễn

  Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa và hướng dẫn sửa mẫu đặc thù sản phẩm HĐĐT

  10/ Thiết kế được mẫu khi có nhiều mặt hàng giống nhau thì khi hiện thị nội dung trên hóa đơn điện tử là một dòng với số lượng, đơn giá, thành tiền là số bình quân (như hình dưới đây) Link tải mẫu Tại đây Cách sửa mẫu: Thêm 1 Group header lên trước Data band, đặt thuộc tính Condition là...
 10. Thuận Nguyễn

  Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa và hướng dẫn sửa mẫu đặc thù sản phẩm HĐĐT

  8/ Mẫu hóa đơn GTGT điện tử khổ A5 (như hình dưới đây) (hiện tại ở bản meInvoice - Deskop, mẫu 02 đã đáp ứng mẫu này) Link tải mẫu Tại đây Quay lại xem các mẫu khác
 11. Thuận Nguyễn

  Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa và hướng dẫn sửa mẫu đặc thù sản phẩm HĐĐT

  7/ Muốn ẩn dòng tỷ lệ chiết khấu và số tiền chiết khấu (như hình dưới đây) Link tải mẫu Tại đây Cách sửa mẫu: Xóa khung chứa các công thức CK đó đi/ Khi xóa thì check sẽ có 1 số lỗi của Text 45, DiscoutRate => Vô hiệu hóa công thức bằng cách tích vào các thông báo lỗi để dấu nháy trước các...
 12. Thuận Nguyễn

  Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa và hướng dẫn sửa mẫu đặc thù sản phẩm HĐĐT

  6/ Cột thuế suất không hiện % mà hiện 10 (như hình dưới đây) Link tải mẫu Tại đây Cách sửa mẫu: Chọn công thức thuế suất/ nhìn bên phải có dòng Text format: chọn Custom, ##.## Quay lại xem các mẫu khác
 13. Thuận Nguyễn

  Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa và hướng dẫn sửa mẫu đặc thù sản phẩm HĐĐT

  5/ Nếu tổ chức thì hiển thị tên đơn vị, nếu cá nhân thì hiển thị người mua hàng và bỏ trống đơn vị (như hình dưới đây) - Đối với KH cá nhân không có mã số thuế thì tên KH sẽ hiện ở trường Họ tên người mua hàng. - Đối với KH tổ chức/ công ty (có mã số thuế) thì tên khách hàng sẽ hiện ở trường tên...
 14. Thuận Nguyễn

  Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa và hướng dẫn sửa mẫu đặc thù sản phẩm HĐĐT

  4/ Chỉnh sửa "tiep theo trang truoc trang x/y" và sửa đưa thành tiền sát thông tin chi tiết hàng hoá (như hình dưới đây) Link tải mẫu Tại đây Quay lại xem các mẫu khác
 15. Thuận Nguyễn

  Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa và hướng dẫn sửa mẫu đặc thù sản phẩm HĐĐT

  3/ Hoá đơn bao nhiêu mặt hàng thì chỉ có bấy nhiêu dòng, không có dòng trống bên dưới (như hình dưới đây) Link tải mẫu Tại đây Cách sửa mẫu: xóa EmptyBand (group màu xanh lá) đi, sửa thuộc tính Print At Bottom của grpSigner về False Quay lại xem các mẫu khác
 16. Thuận Nguyễn

  Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa và hướng dẫn sửa mẫu đặc thù sản phẩm HĐĐT

  2/ Mẫu hoá đơn nhiều thuế suất trên MeInvoice.vn tích hợp (SME, AMIS) Mẫu hóa đơn GTGT nhiều thuế suất ( Mẫu 1): Link Tại đây. Mẫu hóa đơn GTGT nhiều thuế suất ( Mẫu 2): Link Tại đây. Mẫu HĐ GTGT nhiều thuế suất trên MeInvoice.vn desktop đã có sẵn. Anh/chị thực hiện khởi tạo mẫu mới để...
 17. Thuận Nguyễn

  Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa và hướng dẫn sửa mẫu đặc thù sản phẩm HĐĐT

  1/ Chọn thuế suất là KCT nhưng khi hiển thị trên hóa đơn là -100% (như hình dưới đây) Cách sửa mẫu: Tại trường công thức thuế suất đặt lại là: {IIF(VOUCHER_DATA.VATRate = -1 or VOUCHER_DATA.IsPromotion, "KCT", IIF(IsNull(VOUCHER_DATA,"VATRate"),"",VOUCHER_DATA.VATRate))} Nhìn bên góc phải có...
 18. Thuận Nguyễn

  Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa và hướng dẫn sửa mẫu đặc thù sản phẩm HĐĐT

  Hiện tại MISA đã sửa sẵn một số biểu mẫu Hóa đơn điện tử sau hoặc có hướng dẫn sửa mẫu 1 số mẫu đặc thù, anh/chị tích vào link màu xanh tương ứng để tải mẫu về máy hoặc xem hướng dẫn sửa mẫu chi tiết: Mục 1: Danh sách các vấn đề về mẫu liên quan đến thuế suất Chọn thuế suất là KCT nhưng khi...
 19. Thuận Nguyễn

  Các mẫu sửa sẵn về hóa HĐĐT trên MeInvoice

  Thưa anh/chị Đối với các dạng công thức này, muốn sửa về loại tiền VNĐ thì rất phức tạp, công thức khá chi tiết và phải kiểm tra. Bên MISA có bộ phận chỉnh mẫu riêng, và có thu phí cho các loại dịch vụ sửa mẫu nên nếu anh/chị có nhu cầu anh/chị có thể cung cấp thông tin e chuyển bên bộ phận...
 20. Thuận Nguyễn

  Phân bổ hóa đơn điện tử cho từng chi nhánh có được không?

  Tài liệu có những nội dung sau: Mục 1: Trường hợp dành cho doanh nghiệp có sử dụng chi nhánh độc lập Mục 2: Trường hợp dành cho doanh nghiệp có sử dụng chi nhánh phụ thuộc Mục 3: Câu hỏi thường gặp ---------------------------------------------------------------------- Tại mục d, Khoản 1...
Top