Kết quả tìm kiếm

 1. ltlanmisa

  Nơi tải đường link bộ cài sản phẩm mới phát hành

  Để thực hiện tải đường link bộ cài sản phẩm mới phát hành anh/chị thực hiện tại đây: https://www.mshopkeeper.vn/download Tính năng mới của sản phẩm phát hành được hướng dẫn tại đây: http://help.mshopkeeper.vn/tinh_nang_moi.htm Trân trọng cảm ơn.
 2. ltlanmisa

  Nơi tải đường link bộ cài sản phẩm mới phát hành

  Để thực hiện tải đường link bộ cài sản phẩm mới phát hành anh/chị thực hiện tại đây: https://www.cukcuk.vn/download Tính năng mới của sản phẩm phát hành được hướng dẫn tại đây: http://help.cukcuk.vn/vi/tinh_nang_moi.htm Trân trọng cảm ơn.
 3. ltlanmisa

  Mẫu in hóa đơn với thực đơn là combo nhưng khi in hóa đơn không muốn hiển thị chi tiết theo combo

  Vấn đề: Hóa đơn không muốn thể hiện chi tiết các món trong combo Giải pháp: Lấy mẫu theo đường link https://drive.google.com/open?id=1dUBQIBNFdfftWTw4L2WzQV2Ens262uXp
 4. ltlanmisa

  Không tìm thấy hóa đơn bán hàng của ngày hôm trước

  Vấn đề: Khách hàng không tìm thấy hóa đơn bán hàng trên máy thu ngân (khách hàng chỉ dùng một máy thu ngân) Nguyên nhân: Tài khoản thu ngân nào thu tiền thì chỉ nhìn thấy hóa đơn của thu ngân đó, trường hợp có thể do khách hàng thu tiền bằng tài khoản thu ngân A nhưng lại đăng nhập bằng thu ngân...
 5. ltlanmisa

  Hướng dẫn khắc phục lỗi không mở được phần mềm MISA SME.NET

  Trường hợp không mở được phần mềm có thể có những biểu hiện sau, anh/chị xem cách xử lý của trường hợp tương ứng: 1. Biểu hiện 1: Mở phần mềm báo các lỗi như hình dưới đây Nguyên nhân: Do phần mềm chưa cài được...
 6. ltlanmisa

  Chỉnh lề dưới của mẫu gửi bếp bar dài hơn hoặc khoảng trống ngắn hơn

  Vấn đề: Mong muốn có thể in mẫu bếp bar hoặc in hóa đơn có lề dưới có thể dài hơn hoặc là khoảng trống ngắn hơn Cách khắc phục: Chọn đến máy in chọn tab device setting. Muốn tùy chọn khoảng trống như thế nào thì chọn như hình ảnh
 7. ltlanmisa

  Không quét được mã vạch khi dùng máy quét mã vạch

  Vấn đề: Không quét được mã vạch khi dùng máy quét mã vạch Cách kiểm tra: Nguyên nhân 1: Có thể do máy quét Thiết lập mã vạch là do từng loại máy quyét mã vạch, nên để xem chi tiết người sử dụng cần tìm tài liệu hướng dẫn của máy để tham khảo. Tuy nhiên có cách kiểm tra khi quét trên máy quét mã...
 8. ltlanmisa

  Thông báo phát hành sản phẩm AMIS.VN 2.0 R6.1

  Hôm nay ngày 14-12-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm Dự án AMIS.VN 2.0 R6.1. Phiên bản sửa lỗi báo cáo công nợ bị sai sau khi thu tiền khách hàng. Bộ sản phẩm phát hành gồm có: Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn triển khai Trang demo Trang đăng ký Đường dẫn bộ cài máy trạm...
 9. ltlanmisa

  Thông báo phát hành sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 R1

  Hôm nay ngày 12-12-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 R1. Cập nhật đầy đủ hệ thống tài khoản, các mẫu sổ sách, báo cáo theo thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 08/11/2017. Đáp ứng nghiệp vụ ghi đồng thời theo TT 107/2017/TT-BTC. Cập nhật...
 10. ltlanmisa

  Thông báo phát hành sản phẩm QLTH Mobile R11

  Hôm nay ngày 12-12-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm QLTH Mobile R11. Phiên bản này đáp ứng Hiệu trưởng, giáo viên thống kê nhanh học sinh nghỉ học/vắng mặt/vào muộn; Sự cố y tế; Tình hình thu phí và chất lượng tiết học,... Bộ sản phẩm phát hành gồm có: Giáo...
 11. ltlanmisa

  Thông báo phát hành sản phẩm CUKCUK 5FOOD RC8

  Hôm nay ngày 11-12-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm CUKCUK 5FOOD RC8. Phiên bản này đáp ứng tính năng: Cải tiến bảng tin, dễ dàng đánh giá check-in nhà hàng, xem thông tin nhà hàng trực quan hơn. Hỗ trợ thêm thực khách chưa dùng 5Food. Chuyển đổi thông tin khách...
 12. ltlanmisa

  Thông báo phát hành sản phẩm MISA Golf HCP R13

  Hôm nay ngày 12-12-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Golf HCP R13. Phiên bản này cải tiến tính năng Cập nhật sân: tách phần cập nhật thông tin chung và cập nhật thông tin chi tiết scorecard... Bộ sản phẩm phát hành gồm có: Hướng dẫn sử dụng Phiên bản iOS...
 13. ltlanmisa

  Nộp báo cáo tài chính, quản trị khi nào? cho ai?

  Giải pháp: Theo thông tư 91/2010/TT-BTC 2.1. Báo cáo tài chính quý: Chi cục Thi hành án dân sự gửi Cục Thi hành án dân sự chậm nhất là 10 ngày sau khi kết thúc quý; Cục Thi hành án dân sự gửi Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp chậm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc quý; Tổng cục Thi hành...
 14. ltlanmisa

  Chứng từ viết sai, in hỏng, thiếu liên, .... xử lý như thế nào?

  Giải pháp: Trích điều 17 thông tư 91/2010/TT-BTC Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động nghiệp vụ thi hành án dân sự đều phải lập chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán đều phải có chứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp chứng minh. Chứng từ kế toán phải lập đủ số liên...
 15. ltlanmisa

  Báo cáo B02 và B03 số tiền không bằng nhau?

  Giải pháp: Triệu chứng 1: Số tiền phải thu của người phải thi hành án đầu kỳ trên báo cáo B02 ít hơn trên báo cáo B03 Nguyên nhân : Có thể do đơn vị hạch toán nhầm TK 316 hoặc 512 với Loại giá trị. Ví dụ đơn vị hạch toán vào 31621; 51221 mà Loại giá trị lại chọn là Tài sản thì chỉ tiêu Phải...
 16. ltlanmisa

  Báo cáo B02 - Báo cáo kết quả hoạt động thu thi hành án bị sai số liệu

  Giải pháp: Biểu hiện: Số việc phải thu của người phải thi hành án in từng chấp hành viên chi tiết cộng lại không bằng khi in chấp hành viên Tổng hợp Nguyên nhân 1: Có thể do chấp hành viên khi nhập liệu chứng từ phát sinh khác với chấp hành viên khai báo trong quyết định; Nguyên nhân 2: Có...
 17. ltlanmisa

  In Phiếu nhập kho - xuất kho không thể hiện đúng các thông tin

  Giải pháp: Biểu hiện 1: In phiếu xuất kho phần thông tin Tên tài sản, tang vật bị lặp lại 2 lần Nguyên nhân: Do khi khai báo tài sản tang vật đơn vị điền thông tin tại phần Mô tả Cách khắc phục: Vào Danh mục/ Danh mục tài sản tang vật. Nhấp đôi vào mã tài sản bị sai và xóa nội dung tại...
 18. ltlanmisa

  Báo cáo B01-THA: Bảng cân đối tài khoản không đúng?

  Giải pháp: Biểu hiện 1: Số liệu của một số tài khoản không vào bảng cân đối tài khoản. Nguyên nhân 1: Do bị giới hạn ngày hiệu lực báo cáo, cũng có thể lỗi phần mềm. Cách khắc phục 1: Vào Hệ thống\Ngày hạch toán gõ giá trị là 01/10/N+3 (ví dụ năm đang in báo cáo là 2014 thì là 01/10/2017). Sau...
 19. ltlanmisa

  Không ghi sổ được chứng từ phân phối tiền, tài sản tang vật?

  Giải pháp: Triệu chứng: Khi Ghi sổ chứng từ Nợ TK 512/Có TK liên quan báo "Bạn chưa lập bảng xác định của đối tượng< > và quyết đinh < >.Bạn vui lòng kiểm tra lại định khoản này? Nguyên nhân: Có thể do Do đã lập bảng xác định (có chứng từ Nợ 316/Có 512) nhưng số tiền bảng xác định nhỏ hơn số...
 20. ltlanmisa

  Không in được báo cáo

  Giải pháp: Biểu hiện: Khi view báo cáo bất kỳ (ví dụ báo cáo B02) báo lỗi tiếng anh "Internal query Procesor Error: The query processor could not produce a query plan..." Nguyên nhân: Có thể do SQL bị lỗi Cách giải quyết: Nâng cấp SQL, link tải bộ cài SQL SP4 Biểu hiện: Khi view báo cáo bất kỳ...
Top