Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Hạch toán liên quan đến tỷ giá ngoại tệ

  Đơn vị mình là Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (Quỹ ngoài NSNN) Thực hiện hạch toán theo Thông tư 107 Mình hạch toán có đúng không ạ, Bút toán Chênh lệch tỷ giá hạch toán ntn ạ 1. Ngày 02/8/2021: Thu tiền Hội A tài trợ bằng tiền Euro:(dưới hình thức thu hộ, chi hộ) Nợ TK 1122: 34.439.399 đ (giá do Bộ...
 2. H

  Bảng cân đối tài khoản

  Trên bảng cân đối tài khoản của mình ở số dư cuối kỳ Nợ và có không bằng nhau. Có cách nào để tìm ra xem sai ở đâu, tìm trên sổ nào để so sánh xem lệch từ đâu được ạ
 3. H

  Định khoản 611

  Mình muốn chi làm thêm giờ cho nhân viên thì hạch toán 6111.1 hay 6111.8 Thanh toán điện, nước, xăng xe cho vào tk 6111.2 đúng không vậy Mình mua văn phòng phẩm cơ quan cho vào tk 6111.2 hay 6111.8
 4. H

  Hạch toán ghi đồng thời

  Mình tạm ứng tiền chi cho nhân viên: N 111 Có 337 và Nợ 141 Có 111. Khi thanh toán tạm ứng N 611 C 141 và N 337 Có 511. Khi mình vào chứng từ NVK để thanh toán tạm ứng thì ko hiện cập nhật đồng thời Có 0082 (tạm ứng) ghi âm và Có 0082 (thực chi) ghi dương. Mình thử sửa trên Thiết lập quy tắc...
 5. H

  Hạch toán tạm ứng chi quỹ phúc lợi

  Mình muốn Chuyển khoản tiền tạm ứng từ quỹ phúc lợi để chi tiền ăn cho đại biểu dự hội nghị, thì định khoản như thế nào vậy?
Top