Kết quả tìm kiếm

 1. Lê Thị Hoài Thương

  Làm thế nào để nâng cấp phiên bản mới nhất của app MeInvoice Mobile?

  Vấn đề: Làm thế nào để nâng cấp phiên bản mới nhất của app MeInvoice Mobile? Giải pháp: Vào Chợ ứng dụng trên điện thoại / gõ tìm kiếm từ khóa Meinvoice / chọn ứng dụng MeInvoice / nhấn nút Cập nhật hoặc Cài đặt
 2. Lê Thị Hoài Thương

  Làm thế nào để lọc tìm hóa đơn đã phát hành trên app MeInvoice Mobile?

  Vấn đề: Làm thế nào để lọc tìm cụ thể số hóa đơn bất kỳ đã phát hành trên app MeInvoice Mobile? Giải pháp: Vào mục Khác / Bảng kê hóa đơn đã sử dụng / Lọc chọn lại khoảng thời gian chứa hóa đơn cần xem và Mẫu số - Ký hiệu (nếu có nhiều) / nhấn Áp dụng / gõ số hóa đơn cần tìm (hoặc tên Khách...
 3. Lê Thị Hoài Thương

  Làm thế nào khi không tìm thấy các dữ liệu Biên lai phí, lệ phí đã lập trên MeInvoice Web?

  Vấn đề: Làm thế nào khi không tìm thấy các dữ liệu Biên lai phí, lệ phí đã lập trên MeInvoice Web? Nguyên nhân 1: Chọn làm việc nhầm mục Hóa đơn/Phiếu xuất kho thay vì phải chọn mục Biên lai thu phí, lệ phí Giải pháp 1: Thực hiện chọn lại đúng mục Biên lại thu phí, lệ phí Nguyên nhân 2: Lọc...
 4. Lê Thị Hoài Thương

  Làm thế nào khi không tìm thấy Mẫu biên lai/Thông báo phát hành biên lai đã lập trên MeInvoice Web?

  Vấn đề: Làm thế nào khi không tìm thấy Mẫu biên lai / Thông báo phát hành biên lai đã lập trên MeInvoice Web? Nguyên nhân: Do đang chọn làm việc nhầm sang mục Hóa đơn/Phiếu xuất kho thay vì phải chọn mục Biên lai thu phí, lệ phí Giải pháp: Thực hiện chọn lại đúng mục Biên lai thu phí, lệ phí
 5. Lê Thị Hoài Thương

  Tôi muốn thay đổi thông tin công ty trên MeInvoice Web sau khi đã làm thủ tục thay đổi với Thuế

  Vấn đề: Tôi muốn thay đổi thông tin công ty (Tên công ty, Địa chỉ, ...) trên MeInvoice Web sau khi đã làm thủ tục thay đổi với Cơ quan Thuế thì làm thế nào? Giải pháp: Vào menu Hệ thống /mục Hồ sơ Hóa đơn điện tử / nhấn biểu tượng Sửa tại mục thông tin tương ứng cần thay đổi / gõ lại thông mới...
 6. Lê Thị Hoài Thương

  Làm thế nào để sửa lại Họ tên/Số điện thoại/Email của người dùng MeInvoice Web?

  Vấn đề: Làm thế nào để sửa lại Họ tên/Số điện thoại/Email của người dùng MeInvoice Web? Giải pháp: Vào menu Hệ thống / Quản lý người dùng / chọn đến dòng tên tài khoản của người dùng cần sửa / nhấp vào biểu tượng Sửa hoặc nhấp đúp chuột Trường hợp 1: Gõ lại các dòng thông tin cần chỉnh / sau...
 7. Lê Thị Hoài Thương

  Tôi không thấy đủ các Mẫu số/Ký hiệu khi xem Bảng kê hóa đơn trên MeInvoice Web thì làm như thế nào?

  Vấn đề: Tôi không tìm thấy đầy đủ hoá đơn của các Mẫu số/Ký hiệu khi xem Bảng kê hóa đơn trên Meinvoice Web thì làm như thế nào? Các bước thực hiện: 1. Anh/Chị kiểm tra lại trong mục tham số trước khi Lọc xem báo cáo đã chọn đúng khoảng thời gian, đã tích chọn vào các Mẫu số/Ký hiệu.. hay chưa...
 8. Lê Thị Hoài Thương

  Làm thế nào khi "Bảng kê chi tiết hoá đơn đã sử dụng" thiếu hoá đơn trước ngày 12/01/2020 trên Web?

  Vấn đề: Làm thế nào khi xem Bảng kê chi tiết hoá đơn đã sử dụng hiển thị thiếu các hoá đơn trước ngày 12/01/2020 trên bản MeInvoice Web? Nguyên nhân: Trong Báo cáo / Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng chỉ lấy các hóa đơn phát hành từ ngày 12/1/2020 (do tính năng mới có từ bản Meinvoice Web...
 9. Lê Thị Hoài Thương

  Làm thế nào khi lập Báo cáo Tình hình sử dụng hoá đơn lên không đúng số liệu trên MeInvoice Web?

  Vấn đề: Làm thế nào khi lập Báo cáo Tình hình sử dụng hoá đơn lên không đúng số liệu? Nguyên nhân: Có thể các tháng/quý trước đã lập báo cáo, nhưng có phát sinh thêm mà không thực hiện xoá và lập lại Báo cáo Giải pháp: Thực hiện kiểm tra lại Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn các kỳ trước...
 10. Lê Thị Hoài Thương

  Người mua ký Biên bản hiển thị cảnh báo:"MST của người mua không khớp với MST đăng ký dịch vụ HĐĐT"

  Vấn đề: Làm thế nào khi người mua ký Biên bản hiển thị cảnh báo: "MST của người mua không khớp với mã số thuế đăng ký dịch vụ hoá đơn điện tử. Vui lòng kiểm tra lại"? Nguyên nhân: Khi ký Biên bản, phần mềm đang kiểm tra cả thông tin Mã số thuế người mua trên biên bản đang chưa khớp với Mã số...
 11. Lê Thị Hoài Thương

  Làm thế nào để xem lại hoặc sửa các Biên bản điều chỉnh hoá đơn đã lập trên MeInvoice Web?

  Vấn đề: Làm thế nào để xem lại hoặc sửa các Biên bản điều chỉnh hoá đơn đã lập trên MeInvoice Web? Giải pháp: 1. Vào menu Xử lý hoá đơn / chọn Điều chỉnh hoá đơn 1. Tại giao diện Xoá bỏ này / lọc thời gian và trạng thái để chương trình lọc ra dữ liệu đã phát sinh
 12. Lê Thị Hoài Thương

  Làm thế nào để xem lại hoặc sửa các Biên bản huỷ hoá đơn đã lập trên MeInvoice Web?

  Vấn đề: Làm thế nào để xem lại hoặc sửa các Biên bản huỷ hoá đơn đã lập trên MeInvoice Web? Giải pháp: 1. Vào menu Xử lý hoá đơn / chọn Xoá bỏ hoá đơn 2. Tại giao diện Xoá bỏ / lọc thời gian và các trạng thái / sau khi dữ liệu được lọc ra thì nhấn biểu tượng Xem/Sửa bên phải để mở Biên bản
 13. Lê Thị Hoài Thương

  Nhập khẩu hóa đơn từ excel tiền thuế lên sai

  Biểu hiện 1: Nhập khẩu hóa đơn từ excel vào phần mềm bị lệch 1 vài đồng tiền Thuế GTGT Nguyên nhân 1: Do trên file excel, tiền Thuế GTGT đang có số tiền thập phân bị lẻ nhiều Giải pháp 1: Chỉnh công thức trên excel của cột Tiền thuế GTGT bằng cách dùng hàm ROUND Ví dụ với trường hợp trên...
 14. Lê Thị Hoài Thương

  Mẫu hoá đơn xem ở Meinvoice Web không hiển thị hình nền

  Nguyên nhân: Do hình nền của mẫu hoá đơn được thêm dưới dạng file (như hình dưới) nên chỉ xem được hoá đơn ở máy tính có lưu hình nền Giải pháp: Thực hiện thêm lại hình nền như sau: Bước 1: Vào Meinvoice Desktop / mục Đăng ký phát hành / tab Mẫu hoá đơn / mở mẫu hoá đơn Bước 2: Tại mục...
 15. Lê Thị Hoài Thương

  Tra cứu mẫu hóa đơn ở web không giống mẫu ở MISA SME.NET 2017

  Trước phiên bản Meinvoice Web R20: Khách hàng sử dụng MISA SME.NET phiên bản cũ đã có khởi tạo mẫu hóa đơn, trong quá trình sử dụng phát sinh sai sót nên cần chỉnh sửa lại hoặc xóa mẫu hoá đơn đi để khởi tạo lại. Nhưng mẫu chỉ thay đổi mới hoặc bị xóa dưới MISA SME.NET chứ không được cập nhật...
 16. Lê Thị Hoài Thương

  Làm thế nào khi chỉ tiêu [02] không hiển thị trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp

  Vấn đề: Làm thế nào khi chỉ tiêu [02]: Khấu hao TSCĐ trong năm không hiển thị trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp Nguyên nhân: Theo hướng dẫn tại Phụ lục 04 thông tư 107/2017/TT-BTC, chỉ tiêu [02]: Khấu hao TSCĐ trong năm phản ánh số khấu hao TSCĐ đã được tính vào báo cáo...
 17. Lê Thị Hoài Thương

  Làm thế nào để in báo cáo B04/BCTC có đầy đủ nội dung ở thông tin khái quát, cơ sở lập BCTC?

  Mục đích: Giúp đơn vị lập được báo cáo thuyết minh có đầy đủ nội dung ở thông tin khái quát, cơ sở lập báo cáo tài chính, thông tin thuyết minh khác Giải pháp: 1.Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Lập báo cáo\Báo cáo tài chính. 2.Khai báo các tham số báo cáo: •Chọn Kỳ báo cáo, Năm, Chương...
 18. Lê Thị Hoài Thương

  Làm thế nào khi báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán KPHĐ lên sai chỉ tiêu dự toán bị hủy?

  Biểu hiện: Dự toán bị hủy (chỉ tiêu 24 hoặc chỉ tiêu 28) trên Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động lên sai số tiền? Cách xử lý: Bạn kiểm tra và khắc phục theo 2 nguyên nhân sau: Nguyên nhân 1: Do nhập sai số tiền trên chứng từ Hủy dự toán, bạn cần phải nhập số...
 19. Lê Thị Hoài Thương

  Muốn in phiếu thu phiếu chi theo ngày hạch toán phải làm như thế nào?

  Kế toán muốn in phiếu thu hoặc phiếu chi theo ngày hạch toán thực hiện mở phiếu thu hoặc phiếu chi bất kỳ nhấn lệnh in/ sửa mẫu/ chọn đến trường ngày tháng năm /sửa trường VOUCHER_DATA.RefDate thành VOUCHER_DATA.PostedDate/ Nhấn ok và lưu lại Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ...
 20. Lê Thị Hoài Thương

  Tồn quỹ đến hiện tại trên phân hệ quỹ lấy số liệu như thế nào?

  Tồn quỹ đến hiện tại lấy tồn quỹ đầu kỳ (111) + Ps nợ 111 ( trên tất cả các phân hệ) - ps có 111( trên tất cả các phân hệ) tính đến thời điểm tương lai Ví dụ: Tồn quỹ hiện tại năm 2020 :100.000.000 Phát sinh Nợ 200.000.000 Có 1 chứng từ Chi tiền ngoài năm 2020 ví dụ ngày 01/12/2022 ghi nhận có...
Top