Kết quả tìm kiếm

 1. baominh

  hủy hóa đơn tự in

  mình ở đơn vị trường học, hiện tại mình xuât hoa đơn bị sai giò m muốn hũy hóa đơn thì làm như thế nào ak
 2. baominh

  chuyển tiền khoán công tác phí vào tk ngan hàng

  hiện tại trường mình có chuyển tiền từ tk kho bạc sang tài khoản ngân hàng với số tiền là 500.000 vậy minh hach toan nhu thế nào ak!!
 3. baominh

  tạm ứng chi cho lao động nghỉ hưu

  này m hạch toán tam ứng chi lương thi sao ak
 4. baominh

  tạm ứng chi cho lao động nghỉ hưu

  trong năm trường có phát sinh nghiệp vụ như sau trường có giáo viên nghỉ hưu cap ve so tien 100tr truong tam ung 100tr chi luong thi hach toan nhu the nao ak
 5. baominh

  kiểm tra báo lổi TK thường xuyên nhưng tính chất nguồn kinh phí không chọn

  cho mình hỏi mình vào phần báo cáo kiểm tra, đôi chiếu chứng từ sổ sách mình hạch toán bên chi học phí báo loi là tính chất nguồn kinh phí là không chọn vay la đúng hay sai ak
 6. baominh

  HẠCH TOÁN TIỀN Y TẾ

  TRƯỜNG MÌNH CÓ PHÁT SINH NGHIỆP VỤ NHƯ SAU: ĐẦU NĂM TRƯỜNG MINH CÓ NHẬN KINH PHÍ CÚA PHÒNG BẢO HIỂM QUA TK NGÂN HÀNG (TK TRUNG GIAN): 10 TR TRONG NAM TRƯỜNG MÌNH CHI HẾT 10TR ĐÓ CẤP TRÊN YÊU CẦU TIỀN NÀY CÓ THỂ HIỆN TRÊN MÃ SỐ 65 TRÊN MẪU B01/BCTCT ZAY MÌNH PHAI HẠCH TOÁN NHƯ THẾ NÀO AK!!!
 7. baominh

  hướng dẫn hạch toán thu KPCĐ, thu hoa hồng

  zậy là thu tiền về tktg: N1121/C3388: sau đó thu TM: N1111/C1121 Chi TM: N3388/C11111 Chi bằng UNC: 3388/1121 phải zậy không ak!!! đôi với phần KPCĐ thì sao ak!! nếu mình rút về thì tiền vẩn còn trên TK 1111 thì sao cho hết ajk
 8. baominh

  hướng dẫn hạch toán thu KPCĐ, thu hoa hồng

  m rut va chi bang tie62n mặt thì sao ak
 9. baominh

  hướng dẫn hạch toán thu KPCĐ, thu hoa hồng

  hiện tại trường mình có phát sinh các nghiệp vụ sau: đầu quý mình nhận các kinh phí vào tài khoản TG như sau: 1. Kinh phí CĐ: 3.000.000 2. Kinh phí hoa hồng :2.000.000 3. Kinh phí CSSK: 2.000.000 trong kỳ rút kinh phí chi cho hoạt đông trường: vậy mình hạch toán như thế nào!! mình cám ơn (3 kinh...
 10. baominh

  CHI LƯƠNG BẰNG TIỀN MẶT

  ĐƠN VỊ MÌNH CHI LƯƠNG BẰNG TIỀN MẶT!! KHI MINH KẾT NỐI PHAN MEM QLCB VOI MISA THI CHI PHÁT SINH GIẤY CK LƯƠNG BẢO HIỂM, VẬY M LÀM SAO DE PHAT SINH GIAY RUT TIEN MAT KHI NOI PHAN MEM QLCB VOI MISA AK!!
 11. baominh

  cach nhap cong thuc khi tạo phụ cấp

  hiện tại dơn vi mình mới mua phan mem, m vao nhap thêm phan chuc vụ phải nhap cong thuc m ko biet nhap nhu the nao nho missa huong dan gium ak
 12. baominh

  khau hao co 1 so tai san ghi am

  âm trên bản kiểm kê cuối năm ak
 13. baominh

  khau hao co 1 so tai san ghi am

  hiện tại trường mình tính khấu sao tai san tren phan mem qlts m vao kiem ke thi thay co 1 so tài sản hiện số âm, zay m phai xu lý sao bang 0 ak
 14. baominh

  hạch toán tiền căn tien

  m chi 1tr cai cach tien luong thi hach toasn nhu the nao ak
 15. baominh

  hạch toán tiền chăm sóc khám sức khỏe ban đầu

  hiện tai huyện minh có công văn quy đinh hach toan nhu sau tien ck va tk tien gui: N1121/C3371, c 0181 chi tien: N611/C111, 112, C0181 đồng thời: N3371/C5118 va phai lap bao cao quyet ttoan theo quy dinh
 16. baominh

  hạch toán tiền chăm sóc khám sức khỏe ban đầu

  đầu năm đơn vị mình phát sinh nghiep vu nhu sau bh ck vào tai khoản tien gui: 10tr m chi hhoat dong het 10tr thi m hach toan nhu the nao ak tien nay phan anh tren bao cao tai chinh cuoi nam
 17. baominh

  hạch toán tiền căn tien

  hiện tại trường mình có phát sinh các khoàn liên quan đến căn tin như sau đầu năm trường m có thu 10tr nôp vào tk tiền gửi: 10tr sau dó m ck chi cải cách tiền lương 1tr chi hoạt động bàng tiền mặt 9tr bên mình căn tin phai thê hiện tren báo cao tai chính
 18. baominh

  hạch toán tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu

  vay co cach hach toan nao de m in ra bang ke ka a!
 19. baominh

  hạch toán tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu

  vào phận hệ kho bạc chọn lập bảng kê chứng từ thanh toán thực chi nhưng không hiện những phiếu chi de minh chon
Top