Kết quả tìm kiếm

 1. baominh

  hủy hóa đơn tự in

  mình ở đơn vị trường học, hiện tại mình xuât hoa đơn bị sai giò m muốn hũy hóa đơn thì làm như thế nào ak
 2. baominh

  chuyển tiền khoán công tác phí vào tk ngan hàng

  hiện tại trường mình có chuyển tiền từ tk kho bạc sang tài khoản ngân hàng với số tiền là 500.000 vậy minh hach toan nhu thế nào ak!!
 3. baominh

  tạm ứng chi cho lao động nghỉ hưu

  trong năm trường có phát sinh nghiệp vụ như sau trường có giáo viên nghỉ hưu cap ve so tien 100tr truong tam ung 100tr chi luong thi hach toan nhu the nao ak
 4. baominh

  kiểm tra báo lổi TK thường xuyên nhưng tính chất nguồn kinh phí không chọn

  cho mình hỏi mình vào phần báo cáo kiểm tra, đôi chiếu chứng từ sổ sách mình hạch toán bên chi học phí báo loi là tính chất nguồn kinh phí là không chọn vay la đúng hay sai ak
 5. baominh

  HẠCH TOÁN TIỀN Y TẾ

  TRƯỜNG MÌNH CÓ PHÁT SINH NGHIỆP VỤ NHƯ SAU: ĐẦU NĂM TRƯỜNG MINH CÓ NHẬN KINH PHÍ CÚA PHÒNG BẢO HIỂM QUA TK NGÂN HÀNG (TK TRUNG GIAN): 10 TR TRONG NAM TRƯỜNG MÌNH CHI HẾT 10TR ĐÓ CẤP TRÊN YÊU CẦU TIỀN NÀY CÓ THỂ HIỆN TRÊN MÃ SỐ 65 TRÊN MẪU B01/BCTCT ZAY MÌNH PHAI HẠCH TOÁN NHƯ THẾ NÀO AK!!!
 6. baominh

  hướng dẫn hạch toán thu KPCĐ, thu hoa hồng

  hiện tại trường mình có phát sinh các nghiệp vụ sau: đầu quý mình nhận các kinh phí vào tài khoản TG như sau: 1. Kinh phí CĐ: 3.000.000 2. Kinh phí hoa hồng :2.000.000 3. Kinh phí CSSK: 2.000.000 trong kỳ rút kinh phí chi cho hoạt đông trường: vậy mình hạch toán như thế nào!! mình cám ơn (3 kinh...
 7. baominh

  CHI LƯƠNG BẰNG TIỀN MẶT

  ĐƠN VỊ MÌNH CHI LƯƠNG BẰNG TIỀN MẶT!! KHI MINH KẾT NỐI PHAN MEM QLCB VOI MISA THI CHI PHÁT SINH GIẤY CK LƯƠNG BẢO HIỂM, VẬY M LÀM SAO DE PHAT SINH GIAY RUT TIEN MAT KHI NOI PHAN MEM QLCB VOI MISA AK!!
 8. baominh

  cach nhap cong thuc khi tạo phụ cấp

  hiện tại dơn vi mình mới mua phan mem, m vao nhap thêm phan chuc vụ phải nhap cong thuc m ko biet nhap nhu the nao nho missa huong dan gium ak
 9. baominh

  khau hao co 1 so tai san ghi am

  hiện tại trường mình tính khấu sao tai san tren phan mem qlts m vao kiem ke thi thay co 1 so tài sản hiện số âm, zay m phai xu lý sao bang 0 ak
 10. baominh

  hạch toán tiền chăm sóc khám sức khỏe ban đầu

  đầu năm đơn vị mình phát sinh nghiep vu nhu sau bh ck vào tai khoản tien gui: 10tr m chi hhoat dong het 10tr thi m hach toan nhu the nao ak tien nay phan anh tren bao cao tai chinh cuoi nam
 11. baominh

  hạch toán tiền căn tien

  hiện tại trường mình có phát sinh các khoàn liên quan đến căn tin như sau đầu năm trường m có thu 10tr nôp vào tk tiền gửi: 10tr sau dó m ck chi cải cách tiền lương 1tr chi hoạt động bàng tiền mặt 9tr bên mình căn tin phai thê hiện tren báo cao tai chính
 12. baominh

  hạch toán tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu

  Trường mình là trường tiểu học cũng phát sinh khoản thu, chi này. Mình chỉ hạch toán qua tài khoản 3381 (thu hộ chi hộ) cụ thể: Thu tiền gửi: Nợ 1121, có 3381 rút về chi tiền mặt thì hạch toán qua TK 1111: Nợ 1111/ Có 1121 Chi hoạt động y tế bằng tiền mặt: Nợ 3381/ Có 1111. Nguồn kinh phí này...
 13. baominh

  Cap nhât theo thông tư mới

  Chào ad! cho mình hỏi hiện tại mình đang làm tại đơn vị trường học, hiện tại đơn vị mình có công văn mới là nhưng tài sản cố định vô hình bao gôm phần mêm (phần mềm Misa, phần mềm QLTH ...) phải có tỷ lệ khấu hao thì m phai làm sao ak!
 14. baominh

  tạm ứng tiểu mục 6757 khi in đối chiếu số liệu nằm ở 6799

  cho mình hỏi trong quý mình có tạm ứng tiểu mục 6757 la 3.000.000, cuối quý m quyết toán 6757 la 2.500.000 còn tồn 500.000 tại tiểu mục 6757 nhưng khi in đối chiếu số tiền tồn 500.000 không nằm ở tiểu mục 6575 mà nằm ở tiểu mục 6799!! mong duoc giải dap kip thoi
 15. baominh

  Phần 1 đối chiếu bị lỗi

  mình vào misa 2019 kiểm tra thử thì phát hiện loi như sau: mình vào tháng 01 thì thể hiện đúng nhưng vào đói chiếu tháng 2 thì cột số DT năm trước chuyển sang sao nó lấy số liệu của dự toán còn lại của tháng 1 la sao zay!! mong co sự phan hoi cua các ban
Top