Kết quả tìm kiếm

 1. mactrungthai

  Mạc Trung Thái

  Mạc Trung Thái
 2. mactrungthai

  Mẫu biểu số 07 TT344

  Biểu 07 cho lên số liệu chi nộp trả cấp trên như thế nào em Nguyễn Thuận nhỉ
 3. mactrungthai

  Cách thiết lập công thức mẫu số 07 (cân đối quyết toán ngân sách)

  Đăng nhầm diễn đàn nên chuyển sang diễn đàn MISA bamboo.NET 2019
 4. mactrungthai

  Mẫu biểu số 07 TT344

  OK cám ơn Nguyễn Thuận
 5. mactrungthai

  Mẫu biểu số 07 TT344

  Hướng dẫn cách thiết lập công thức mẫu số 07 Biểu cân đối quyết toán. Các chỉ tiêu Thu kết dư ngân sách năm trước, thu chuyển nguồn lên số liệu không đúng với biểu số 8 có hình kèm theo
 6. mactrungthai

  Các biểu mẫu theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  Mẫu không chuẩn cho lắm ở phần ''CƠ QUAN TÀI CHÍNH (UBND xã) không sửa được
 7. mactrungthai

  Các biểu mẫu theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  Các biểu mẫu theo Thông tư 77/2017/TT-BTC chưa cấp nhật hết, ví dụ như Mẫu C2-01cNS (lệnh chi tiền) đề nghị MISA xem lại và cập nhật hết các biểu mẫu theo TT 77/2017/TT-BTC
Top