Kết quả tìm kiếm

 1. nguyensytienbmt

  Lấy số liệu : NVL-NC-MTC-CPC đã nghiệm thu công trình theo TT 200- TT133 thì lấy từ báo cáo nào ?

  Misa : xem báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình ở phần báo cáo/ giá thành : chỉ là phần phát sinh trong kỳ của TK 154 thôi - cò phần nghiệm thu thu từ TK 154 - TK 632 không thấy chi tiết số liệu : NVL-NC-MTC-CPC
 2. nguyensytienbmt

  Lấy số liệu : NVL-NC-MTC-CPC đã nghiệm thu công trình theo TT 200- TT133 thì lấy từ báo cáo nào ?

  Misa :Lấy số liệu : NVL-NC-MTC-CPC đã nghiệm thu công trình theo TT 200 và TT 133 thì lấy từ báo cáo nào vậy?
 3. nguyensytienbmt

  kê khai thuế vãng lai theo thông tu 80 trên HTKK

  Misa : ko phải nộp bảng kê thì trên misa sẽ bị lệch số thuế vãng lai giữa sổ sách kế toán và bảng kê khai thuế
 4. nguyensytienbmt

  kê khai thuế vãng lai theo thông tu 80 trên HTKK

  Misa : năm 2022 : kê khai thuế vãng lai trên HTKK như thế nào vậy khi HTKK xóa bỏ PL 05 rồi
 5. nguyensytienbmt

  Nhập thuế vãng lai ngoại tỉnh trong HTKK - tờ khai thuế GTGT (01/GTGT)(TT80/2021)

  Misa: Trong kê khai quí 1/2022 : khi nhập số liệu thuế vãng lai ngoại tỉnh trong lĩnh vực xây dựng thì nhập mục nào trong HTKK-tờ khai thuế GTGT ( 01/GTGT)(TT80/2021)
 6. nguyensytienbmt

  lỗi khi upload file tờ khai thuế bổ sung theo quý lên trang thuedientu

  misa : Lỗi khi upload file tờ khai thuế bổ sung theo quý lên trang thuedientu
 7. nguyensytienbmt

  Không tải được 05/QTT-TNCN trên thuedientu về máy tính

  Misa : có cách nào tải tờ khai 05/QTT-TNCN từ trang thuedientu về máy tính ko ( Không hiển thị mục phụ lục của tờ khai 05) - nên không copy được link theo cách cũ
 8. nguyensytienbmt

  Hạch toán chi phí công trình khi cơ quan kiểm toán nhà nước loại trừ

  Misa: hạnh toán chi phí công trình khi cơ quan kiểm toán nhà nước loại trừ ra trên Misa như thế nào vậy?
 9. nguyensytienbmt

  Hạch toán chi phí mua hàng trên misa 2017

  Misa :Khi hạch toán nhập qua kho : kết quả cũng vậy : giá trị nhập kho không cộng chi phí mua hàng phân bổ? ko biết sai chỗ nào?
 10. nguyensytienbmt

  Hạch toán chi phí mua hàng trên misa 2017

  Khi hạch toán nhập kho : kết quả cũng vậy : giá trị nhập kho không cộng chi phí mua hàng phân bổ? ko biết sai chỗ nào?
 11. nguyensytienbmt

  Hạch toán chi phí mua hàng trên misa 2017

  Làm lại : kết quả cũng thế . Misa : kiểm tra báo cáo TK 621 thì các mặt hàng phát sinh giá trị lại là giá trị chưa phân bổ chi phí mua hàng ? sai chỗ nào vậy?
 12. nguyensytienbmt

  Hạch toán chi phí mua hàng trên misa 2017

  Misa : Khi phân bổ chi phí mua hàng xong ( CPMH cùng 1 hóa đơn với các mặt hàng) thì tổng chi phí nhập cao hơn chi phí thực tế trên hóa đơn ( phần chênh lệch chính là CPMH ) ; không biết sai ở chỗ nào vậy ?
 13. nguyensytienbmt

  Hạch toán chi phí mua hàng trên Misa 2017

  Misa : khi hạch toán chi phí mua hàng trên Misa : phân bổ chi phí mua hàng xong ( cùng 1 hóa đơn) thì tổng giá trị nhập cao hơn giá trị trên hóa đơn mua vào ( chênh lệch chính là chi phí mua hàng) : không biết sai chỗ nào vậy?
 14. nguyensytienbmt

  hach toán chi phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa Theo TT 200

  chua có quỹ : nen chuyển tiền bằng ủy nhiện chi ?
 15. nguyensytienbmt

  hach toán chi phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa Theo TT 200

  Misa : định khoản chi phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa trên misa 2020
 16. nguyensytienbmt

  Hạch toán chi phí biếu tặng

  Nè : ko vớ vẩn đâu : TT 200? NVK : 641/N3331 - ok Nhưng N1331/C3331 : so cai tang N1331: ko hiểu
 17. nguyensytienbmt

  Hạch toán chi phí biếu tặng

  hưa anh/chị Đơn vị vui lòng đọc kỹ HD nhé MIsa : đừng có lý thuyết : cho ví dụ thực tế đi : Hình ảnh chi tiết hay Video nghiệp vụ này ? Hay chẳng biết gì : có biết thì nói ? Nói rõ ràng ? Biết thì nói không biết nói ? Đây hạch toán sai mất mấy tỷ : Misa : chịu trách nhiệm ko?
 18. nguyensytienbmt

  Hạch toán chi phí biếu tặng

  DT : 0908432447 : Tiến
 19. nguyensytienbmt

  Hạch toán chi phí biếu tặng

  tôi cần thực tế : thao tác chi tiết trên misa : còn bản chất chưa biết ai hơn ai: Nói BQT : chỉ nói vòng vo? cần thao tác chi tiết trên misa : ko biết?
Top