Kết quả tìm kiếm

 1. 1

  Nhập số dư tiền gửi và chi tiền gửi, lỗi số liệu bc

  Xin chào Misa! Cơ quan tôi năm trước còn dư tiền gửi 26.489.000 tr. Năm 2018 tôi nhập vào số dư đầu năm, trong số dư không có loại khoản (chỉ có chương) nhưng khi chi ra bắt buộc lại có chương, dẫn đến các số liệu sai. có ảnh kèm, nhờ a/c hd giúp
 2. 1

  Phân bổ nguồn lương (đề nghị cập nhật bổ sung)

  Đề nghị Misa hướng dẫn giúp: Một: Cơ quan tôi trả lương có 3 nguồn: 1. Tự chủ -0113 (463) 2. Không tự chủ -0212.1 (172) 3. Không tự chủ -0212.2 (309) Khi thiết lập trong mục Cán bộ đã thiết lập đủ nhưng khi lập bảng lương thì chỉ có mục khoán công tác phí, khoản lương,phụ cấp thì nó có phân bổ...
 3. 1

  Lỗi trợ giúp lỗi misa R44.15 không đóng bảo hiểm thất nghiệp

  Misa thay đổi diễn đàn nên không thể truy cập được, tôi có một số đề tài đã hỏi trước giờ có thể truy cập lại không? Lần trước tôi đã hỏi trên phiên bản mới 2014, lỗi tính bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan đóng. Cơ quan tôi là có công chức (ko phải đóng BHTN), có hợp đồng lao động (có đóng BHTN))...
Top