Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Kết nối tới máy chủ chậm và lỗi excel

    Hi các anh chị, Hiện tại em đang vướng mắc 2 lỗi của MISA như sau, nhờ anh chị có kinh nghiệm chia sẻ giùm em để khắc phục với ạ. Lỗi 1: Mở/kết nối đến CSDL rất lâu - Misa cài đặt trên máy chủ vật lý của công ty, máy tính của kế toán cài misa máy trạm, bản 2021 R1. Khi check ping đến máy chủ...
  2. D

    MISA hỏi quyền admin và mật khẩu

    MISA cho mình hỏi, Bên công ty mình quản lý user bằng domain, nên sẽ tạo cho khối người dùng mỗi người 1 tài khoản Local riêng và set là tài khoản người dùng chứ không set quyền Admin. Khi tài khoản người dùng mở MISA 2017 thì luôn yêu cầu tài khoản Admin trong khi tài khoản Admin không được...
Top