Kết quả tìm kiếm

 1. Đ

  Thay đổi mẫu hóa đơn mới

  Chào anh chị cho mình hỏi, bên mình đang xuất hóa đơn trên phần mềm misa 2022, hôm giờ mình xuất hóa đơn 8% và 10% riêng làm 2 hóa đơn chó công ty, giờ có nghị định mới dc xuất chung 8% và 10% cùng 1 hóa đơn , giờ mình phải làm sao để dc xuất chung ạ ?
 2. Đ

  In phiếu xuất kho trên misa

  Chào misa, cho mình hỏi là mình có thắc mắc là khi mình in phiếu xuất kho để kẹp theo hóa đơn, đáng lí phải thể hiến N1111/131. C5111/33311 chứ sao lại thể hiện N156/C632 tại dưới phiếu xuất kho có tiêu thức người nhận hàng, chả lẽ mình đưa người nhận hàng ký vậy họ biết giá vốn hàng bán của...
 3. Đ

  Xuất hóa đơn 8% trên misa 2020

  Anh chị cho mình hỏi, mình đang dùng phần mềm misa 2020 R6 mình muốn xuất hóa đơn 8% phải làm như nào ạ ?
 4. Đ

  Xóa số dư

  Anh chị cho em hỏi, em muốn xóa số dư công nợ của khách hàng A Đầu kì, mình làm như nào ạ ?
 5. Đ

  Hạch toán tài khoản

  Anh chị cho em hỏi, bên em sau khi thanh tra quyết toán thuế, bên em bị giảm giá vốn hàng bán do bán không đúng giá thị trường, vậy em hạch toán như nào trên misa ạ, em cảm ơn.
 6. Đ

  Hạch toán thu lãi vay

  Dạ cho em hỏi bên em hạch toán xuất hoá đơn thu tiền lãi cho cá nhân vay vậy mình hạch toán sáng tk 5111 hay 5118 khi xuất HD ạ ?
 7. Đ

  Hạch toán tăng giảm giá trị hàng

  Chào misa cho mình hỏi, bên mình xuất hàng cho khách tại thời điểm bán vẫn ghi giá bình thường vd 23.000, 1 tháng sau bên mình điều chỉnh theo giá thị trường tăng hoặc giảm giá trị hàng hóa theo đơn giá, vậy mình hạch toán như nào ạ ?
 8. Đ

  Tạo mới dữ liệu

  Chào misa, cho mình hỏi hiện tại mình đang làm giữ liệu cty A , mình muốn ép thêm giữ liệu công ty B, C vào phần mềm, giờ mình làm thế nào ạ ?
 9. Đ

  BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

  Chào misa cho mình hỏi , làm thế nào để biết được các tài khoản được tập hợp vào các mục , trên bảng lưu chuyển tiền tệ ạ ?
 10. Đ

  Không ghi được số hóa đơn

  chào misa, cho mình hỏi mình nhập hóa đơn bán hàng sao số hóa đơn, kí hiệu, mẫu mình ghi vô ko được ah, tên mặt hàng, số lượng... vẫn ghi bình thường ạ
 11. Đ

  tổng hợp kho và bảng CĐKT

  Chào misa cho mình hỏi số lượng, thành tiền của hàng hóa và nguyên liệu trên bảng tổng hợp tồn kho và bảng cân đối kế toán không khớp nhau là do đâu ạ ?
 12. Đ

  số lẻ trên bảng cân đối kế toán

  chào misa cho mình hỏi , trên bảng cân đối kế toán số liệu bên mình hiện ra số lẻ đằng sau vd 1.245.456,9 làm sao để hiện lên 1.245.457 được ạ ?
 13. Đ

  Chỉ tiên trên tờ khai thuế

  Chào misa, cho mình hỏi mình khai phần thuế trên tờ khai chỉ tiên 32 là 66.639.089 chỉ tiêu 33 là 6.663.911 tại sao khi cất lại báo số tiền trên chỉ tiêu 33 ko dc lớn hơn chỉ tiêu 32*10% ạ ?
 14. Đ

  phân bổ chi phí trả trước

  Trên phần mềm kế toán đã hạch toán phân bổ chi phí trả trước cho mình hỏi mình muốn xóa làm như nào ạ ?
 15. Đ

  Kết chuyển 421

  Chào misa, cho mình hỏi cty bên mình thành lập tháng t11/2018 chỉ có mua hàng N156: 20tr , N 1111/C411: 1800.000.000, không phát sinh doanh thu chi phí, vậy mình có phải kết chuyển 421 cuối kì không ạ ?
 16. Đ

  Chuyển số dư

  Chào misa cho mình hỏi cách chuyển số dư từ dữ liệu 2017-2018 2 file khác nhau làm như nào ạ ?
 17. Đ

  Lương theo thông tư 133

  chào misa, cho mình hỏi mình đang tính giá thành theo thông tư 133 , khi mình hạch toán lương là N154/C334 phải không ạ và cuối kì mình có phải kết chuyển qua 632 không ạ và hạch toán như nào ạ ?
 18. Đ

  Đối tượng tập hợp chi phí

  chào misa, cho mình hỏi mình đang tính giá thành 01 mình đã tính giá thành xong 1 sp, sang tháng 6 mình tính sp khác, khi mình chọn đối tượng tập hợp chi phí không ra sản phẩm thứ 2 mà ra sp 1 ạ ?
 19. Đ

  Chi phí gia công

  Chào misa cho mình hỏi bên mình thuê cơ sở ngoài gia công chỉ là cá nhân bình thường, vậy phần chi phí gia công bên mình không có hóa đơn đỏ vậy có được chấp nhận không ạ ?
 20. Đ

  Cách tính giá thành

  Chào misa , cho mình hỏi cách tính giá thành phan bổ chi phí với ạ, bên mình chỉ có chi phí lương 6422 ,mình làm theo thông tư 133 ạ ?
Top