Kết quả tìm kiếm

 1. M

  Thiết lập BC Lưu Chuyển Tiền Tệ (Gián tiếp)

  Misa ơi, tôi đã thiết lập công thức cho chỉ tiên 05.5 của BC LCTT gián tiếp như hình dưới đây. và tài khoản 5151 của tôi có phát sinh. Nhưng khi xem BC LCTT gián tiếp, tại chỉ tiêu 05/5 này, tôi không thấy lên số liệu phát sinh. Misa xem giúp tôi nhé. trân trọng.
 2. M

  Hướng dẫn nạp tiền vào TK Misa support bằng chuyển khoản

  Kính gửi Misa. Vui lòng hướng dẫn tôi các bước để có thể top up vào tài khoản Misa support bằng hình thức chuyển khoản từ tài khoản của công ty và điền thông tin xuất hóa đơn tài chính. Trân trọng.
 3. M

  Thêm tên tài khoản vào mẫu Chứng từ thanh toán tạm ứng

  Kính gửi misa. Tôi muốn thêm tên Tài khoản vào bên cạnh số TK trong mẫu chứng từ: Giấy thanh toán tiền tạm ứng. Vui lòng hướng dẫn tôi. Trân trọng.
 4. M

  Thanh toán lương bị trục trặc

  Mình thực hiện nghiệp vụ thanh toán lương trên misa. đã thanh toán lương tháng 1 rồi, nhưng khi thực hiện thanh toán lương T2 thì tiền phải trả của tháng 2 lại bao gồm cả số tiền phải trả của tháng 1=> tăng lên gấp đôi. Các bạn vào xem giúp mình nhé: Ultra: 5 234 017 / 9986
 5. M

  Hạch toán xuất kho từ NVL tồn đầu kỳ

  Công ty cho mình hỏi: Công ty mình mới sử dụng Misa cho kỳ kế toán năm 2017 (Công ty hoạt động từ năm 2012). Mình đã nhập NVL tồn kho đầu kỳ ở phần nhập số dư đầu kỳ. Nay mình xuất kho sản xuất, từ những NVL tồn đầu kỳ đó. nhưng chương trình không cho ghi sổ, hiện thông báo: Thiếu số chứng từ...
Top