Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Tạo tài khoản quản trị SQL Misa 2019

    Mình cần tạo tài khoản quản trị SQL Misa 2019 nhưng trong bộ Tool all in one chưa có, điện thoại lên tổng đài thì nói là đã tạo được dữ liệu thì k tạo tài khoản quản trị???? Ai phụ trách cái này vô giải thích đi, tại sao k tạo tài khoản SQL Misa cho khách hàng?
Top