Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Em muốn đổi cột thuế suất thành cột "Thành tiền sau Chiết khấu"

    câu 1: Em muốn đổi cột thuế suất thành cột "Thành tiền sau Chiết khấu" trong file excel thì công thức này {VOUCHER_DATA.AmountOC-VOUCHER_DATA.DiscountAmountOC} làm thế nào trong file excel câu 2 : muốn hiển thị tên nhân viên trong danh sách báo giá thay vì hiển thị mã số nhân viên xem hình...
  2. H

    Hỏi sửa mẫu bảng lương

    Tôi muốn sửa mẫu trong Misa giống mẫu excel trong link không biết sửa được mong quý công ty hỗ trợ https://drive.google.com/open?id=1b8fMBSTeRucUsdCCBh2grtXQ8b335uE4 Thanks
Top