Kết quả tìm kiếm

 1. Phạm Thị Thu

  Hướng dẫn chuyển đổi Nguyên giá tài sản cố định đầu kỳ từ phần mềm QLTS.VN sang phần mềm MISA Mimosa.NET tương ứng từng tài khoản kế toán

  Vấn đề: Hướng dẫn chuyển đổi Nguyên giá tài sản cố định đầu kỳ từ phần mềm QLTS.VN sang phần mềm MISA Mimosa.NET tương ứng từng tài khoản kế toán Giải pháp: Để lấy được Nguyên giá tài sản cố định đầu kỳ năm N từ phần mềm QLTS.VN sang phần mềm MISA Mimosa.NET tương ứng từng tài khoản kế toán...
 2. Phạm Thị Thu

  Làm thế nào khi In sổ S12-H Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc lên số dư đầu năm?

  Vấn đề: Làm thế nào khi In sổ S12-H Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc lên số dư đầu năm. Biểu hiện: In sổ tiền gửi S12-H không thấy hiển thị số dư đầu năm dẫn tới số dư cuối kỳ không đúng Nguyên nhân: Mặc định của phần mềm thì TK 1121 không chi tiết theo loại khoản nhưng khi in báo cáo đơn vị...
 3. Phạm Thị Thu

  Làm thế nào để in được Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (C1-02/NS)

  Vấn đề: Làm thế nào để in được Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (C1-02/NS) Biểu hiện: In Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (C1-02/NS) báo không có số liệu Nghiệp vụ phát sinh: Khi đơn vị phát sinh các khoản phí. lệ phí, các loại thuế... cần phải nộp vào NSNN Cách làm: Anh/chị vào...
 4. Phạm Thị Thu

  Làm thế nào để in được Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS)

  Cách thực hiện: Bạn thực hiện qua 2 bước sau: Bước 1: Anh/ chị vào phân hệ Tiền mặt\Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB Bước 2: - Nếu nộp lại là tiền thực chi chưa chi hết Nợ TK 5111 hoặc 5112 /Có TK 111, 112: số tiền ghi dương - Nghiệp vụ là nộp phục hồi thực chi - Nếu nộp lại là tiền tạm ứng chưa...
 5. Phạm Thị Thu

  In Ủy nhiệm chi không muốn hiển thị Đơn vị nhận tiền?

  Vấn đề: In Ủy nhiệm chi không muốn hiển thị Đơn vị nhận tiền. Giải pháp: Anh/ Chị vào Phân hệ Tiền mặt/ Phiếu thu/ Chọn phiếu thu rút tiền gửi NH,KB. Hạch toán Nợ 111/ Có 1121. Khi in chọn mẫu C4-02/KB: Ủy nhiệm chi (NĐ 11) Tại phần Thông tin bổ sung Bỏ tích chọn Hiển thị đơn vị nhận tiền
 6. Phạm Thị Thu

  Hướng dẫn cách kiểm tra Tab công nợ trên phân hệ Bán hàng lệch với chi tiết công nợ phải thu 131

  Hướng dẫn cách kiểm tra Tab công nợ trên phân hệ Bán hàng lệch với chi tiết công nợ phải thu 131 Trả lời: Các trường hợp dẫn tới tab Công nợ trong phân hệ Bán hàng lệch với báo cáo Tổng hợp, Chi tiết công nợ phải thu TK 131. Trường hợp 1: Do có các tài khoản khác (ngoài 131) cũng chi...
 7. Phạm Thị Thu

  Hướng dẫn thêm mã QR Code trên mẫu hóa đơn điện tử để tra cứu nhanh hóa đơn bằng điện thoại di động

  Vấn đề: Hướng dẫn thêm mã QR Code trên mẫu hóa đơn điện tử ở phần mềm MISA SME.NET 2019 Mục đích: Giúp tra cứu hóa đơn điện tử bằng mã QR Code được nhanh chóng bằng điện thoại di động. Mô tả: Hiện nay trên mẫu mặc định khi khởi tạo hóa đơn điện tử chưa có thông tin mã QR Code, khách hàng cần...
 8. Phạm Thị Thu

  GIẢI ĐÁP NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP MÙA QUYẾT TOÁN SẢN PHẨM QLTS.VN

  I. ĐĂNG NHẬP BÁO SAI MẬT KHẨU 1. Tôi không nhớ (không biết) mật khẩu đăng nhập vào QLTS thì phải làm thế nào ? Xem tại đây 2. Tôi không đăng nhập được vào phần mềm tài sản thì làm thế nào? Xem tại đây II. GHI TĂNG TÀI SẢN 1. Tôi muốn khai báo thêm tài sản trên phần mềm thì làm thế nào...
 9. Phạm Thị Thu

  Hướng dẫn theo dõi CCDC trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 theo thông tư 107/2017/TT-BTC

  Theo thông tư 107/2017/TT-BTC đã bỏ sử dụng TK 005 CCDC lâu bền, vì vậy đơn vị chỉ theo dõi chi tiết từng mã CCDC trên sổ CCDC mà không cần phản ánh trên bảng cân đối số phát sinh như QĐ 19 trước đây. Trường hợp 1: Đơn vị không sử dụng Phần mềm QLTS.VN mà theo dõi chi tiết CCDC trên phần mềm...
 10. Phạm Thị Thu

  Hướng dẫn đối chiếu số dư TK 211, 213, 214 trên S05-H: Bảng cân đối số phát sinh với sổ TSCĐ

  Giải pháp: Trường hợp 1: Có kết nối Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 với phần mềm QLTS.VN ( Theo dõi chi tiết TSCĐ trên phần mềm QLTS.VN) Vấn đề 1: Muốn đối chiếu số dư đầu kỳ của TK211, 214 có khớp với số liệu trên phần khai báo TSCĐ hay không? Đăng nhập QLTS/ Vào Báo cáo/ Báo cáo quản trị/...
 11. Phạm Thị Thu

  Hướng dẫn trích khấu hao và tính hao mòn TSCĐ

  - Nếu đơn vị có TSCĐ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì hàng tháng hoặc hàng quý, đơn vi sẽ thực hiện trích khấu hao theo quy định. - Nếu đơn vị có TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp thì cuối năm thực hiện tính hao mòn TSCĐ 1. Đơn vị theo dõi chi tiết TSCĐ trên phần mềm QLTS.VN và...
 12. Phạm Thị Thu

  Hướng dẫn lập hóa đơn mua hàng nhập khẩu và nhập liệu trên phần mềm

  Vấn đề: Hướng dẫn lập hóa đơn mua hàng nhập khẩu và nhập liệu trên phần mềm Giải pháp: Phần A. Giải thích về các thuật ngữ và cách tính toán: Giá FOB: là giá của hàng hóa nhập khẩu tính tại biên giới hải quan của nước xuất khẩu. Giá CIF: là giá của hàng hóa nhập khẩu tính tại biên giới...
 13. Phạm Thị Thu

  Cách theo dõi chi phí không hợp lý trên phần mềm MISA SME.NET

  Vấn đề: Cách theo dõi chi phí không hợp lý trên phần mềm MISA SME.NET Giải pháp: Trường hợp 1: Vẫn muốn hạch toán các chi phí không hợp lý vào dữ liệu thuế Giải pháp: Khi hạch toán các chi phí trên, tích chọn vào ô " CP không hợp lý " để phần mềm tự tổng hợp lên Tờ khai quyết toán thuế TNDN...
 14. Phạm Thị Thu

  In chứng từ A5 bị lệch, bị mất lề trái hoặc lề phải?

  Vấn đề: In chứng từ A5 bị lệch, bị mất lề trái hoặc lề phải? Giải pháp: Trường hợp in A5 tờ rời Biểu hiện: Giấy in ra bị mất lề trái hoặc lề phải Nguyên nhân: Có thể do đặt giấy in ở khay dành để in giấy A5 và chọn mẫu A5 (không dành cho giấy in cuộn) nhưng khi in lại chọn khổ giấy A4 hoặc...
 15. Phạm Thị Thu

  In báo cáo bị mất thông tin

  Vấn đề: In báo cáo bị mất thông tin Biểu hiện: Báo cáo mở ra xem vẫn lên đầy đủ nhưng in ra bị mất lề phải Nguyên nhân: Thiết lập trên máy in đang không để đúng khổ A4 Giải pháp: - Vào Tệp\ Thiết lập máy in. Chọn về khổ giấy A4 - Vào Tuỳ chỉnh\ Thông tin Lề trái giảm xuống còn 1 cm hoăc 0,5...
 16. Phạm Thị Thu

  Báo cáo chi tiết chênh lệch giá bán và giá vốn số liệu không đúng

  Vấn đề: Báo cáo chi tiết chênh lệch giá bán và giá vốn số liệu không đúng Giải pháp: Biểu hiện 1: Số liệu tại cột đơn giá vốn lớn hơn cột đơn giá bán --> dẫn tới chênh lệch cuối kỳ bị âm Nguyên nhân: Do người dùng có làm các phiếu xuất kho thông thường (không phải phiếu xuất kho bán hàng)...
 17. Phạm Thị Thu

  Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng trên MISA

  Vấn đề: Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng trên MISA Giải pháp: 1. Xuất hóa đơn luôn khi bán hàng Hướng dẫn: Vào Nghiệp vụ\ Bán hàng\ Bán hàng chưa thu tiền (Bán hàng thu tiền ngay). Thêm. Khai báo thông tin về hóa đơn, khai báo đầy đủ Mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn. 2. Xuất một...
 18. Phạm Thị Thu

  Các vấn đề về nợ tối đa

  Vấn đề: Các vấn đề về nợ tối đa Giải pháp: Biểu hiện 1: Muốn khai báo trên phần mềm mức nợ tối đa của một đối tượng (khách hàng, hoặc nhà cung cấp), để khi xuất hóa đơn, hoặc khi nhập hàng mà vượt mức Nợ tối đa thì phần mềm sẽ thông báo. Giải pháp:Số nợ tối đa là số tiền tối đa khách hàng...
 19. Phạm Thị Thu

  Hướng dẫn phát hành và sử dụng hóa đơn trên phần mềm

  Vấn đề: Hướng dẫn phát hành và sử dụng hóa đơn trên phần mềm Giải pháp: Thông tư hướng dẫn phát hành và sử dụng hóa đơn : Thông tư 153_2010 (Chi tiết thông tư tại đây), Thông tư 64 _2013 sửa đổi thông tư 153 (Chi tiết thông tư tại đây) Bước 1: Khởi tạo hóa đơn: Khách hàng có thể có mẫu hóa...
 20. Phạm Thị Thu

  Hướng dẫn xứ lý các trường hợp xảy ra khi kê khai hóa đơn

  Vấn đề: Hướng dẫn xứ lý các trường hợp xảy ra khi kê khai hóa đơn Giải pháp: Thông tư 156 hướng dẫn luật thuế 21 về việc kê khai bổ sung file đính kèm Hương dẫn xứ lý các trường hợp xảy ra khi kê khai hóa đơn I. Hóa đơn bán ra Trường hợp 1 : Hóa đơn viết, in sai hỏng 1. Hóa đơn viết, in sai...
Top